Vatten
Trådlös mätaravläsning
Intelligenta larm
Läckagedetektering

Intelligensen gör hela skillnaden

Från mekanisk till ultraljud, Drive-by-mätaravläsning, förbättrad effektivitet

Tekniska Verken Kiruna ersätter alla sina mekaniska vattenmätare med smarta vattenmätare tillsammans med ett mobilt mätaravläsningssystem från Kamstrup. Den nya mätningslösningen kommer att förbättra företagets effektivitet och utgöra grunden för framtida optimering.

Kiruna kommun är Sveriges nordligaste kommun och kännetecknas av en extrem kontrast mellan dess öde vildmark och den växande staden Kiruna. Av kommunens cirka 23 000 invånare bor omkring 18 000 i tätorten Kiruna medan övriga lever mer utspritt i små byar och avlägsna områden i kommunen som har en yta på hela 20 000 kvadratkilometer. Tekniska Verken Kiruna AB (TVAB) ansvarar för samtliga vattenmätare i Kiruna kommun. Under 2015 började bolaget byta ut sina gamla mekaniska vattenmätare i området Jukkasjärvi till nya ultraljudsmätare som fjärravläses via mobil avläsning.
 
Som ett resultat av de unika geografiska förhållandena i TVAB:s enorma försörjningsområde har de ett konstant fokus på att vara så effektiva som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Uppgraderingen var därför en följd av företagets ansträngningar att förbättra effektiviteten i mätaravläsningen.

”Med fjärravläsning vet vi exakt när mätarna avläses och allt tidsstämplas och redovisas tillbaka till oss.”

Lennart Töyrä, TVAB, Sverige

Transparens från smart mätning

De nya smarta vattenmätarna har flera fördelar jämfört med deras mekaniska föregångare. Intelligenta larm i ultraljudsmätarna gör det möjligt för TVAB att upptäcka fel som läckage, omvända flöden och andra avvikelser, vilket minskar vattenförlusterna i deras distributionsnät. ”Det är intelligensen som gör hela skillnaden”, säger Lennart Töyrä, enhetschef för VA-ledningsnät på TVAB.
 
De nya mätarna möjliggör också en snabb och enkel fjärravläsning som minimerar tiden företaget ägnar åt avläsning och hantering av mätardata. Med Kamstrups fjärravläsningssystem READy kan TVAB:s anställda helt enkelt köra runt i försörjningsområdet och automatiskt samla in mätardata via READy-appen och en koncentrator – utan att behöva besvära kunderna. Detta är särskilt användbart i områden med fritidshus eller platser som är svåra eller farliga att nå.

TVAB var tidigare beroende av att kunderna manuellt avläste sina egna mekaniska mätare, fyllde i årliga mätaravläsningskort för att sedan skicka in dem till TVAB. Förutom att det är besvärligt för kunderna, är det manuella tillvägagångssättet för mätaravläsning ineffektivt, säger Lennart Töyrä: ”30 procent av våra kunder skickar aldrig in sina kort och av de kort som skickas in är 30 procent oanvändbara på grund av felaktigheter eller avvikelser.”

Dessutom känner inte TVAB till den exakta tiden då mätarna avlästes. ”Med fjärravläsning vet vi exakt när mätarna avläses och allt tidsstämplas och redovisas tillbaka till oss.”

Fyra olika sätt på hur TVAB får ut värde från sin lösning

Enkel, kostnadseffektiv och oberoende

TVAB:s mätningslösning från Kamstrup är enkel men effektiv. Kombinationen av batteridrivna mätare, repeaters och koncentratorn gör lösningen stabil och oberoende av en nätanslutning. 
 
När mätarbytet är klart kommer TVAB att fakturera sina kunder två gånger om året. Genom att skicka fakturor oftare men då med lägre belopp blir det möjligt att upptäcka t.ex. rinnande toaletter snabbare och dessutom är  fakturor med lägre belopp mer hanterbara för kunderna. TVAB kommer också att kunna utnyttja mätdataför att ytterligare optimera sin verksamhet, distribution och kundservice.
 
Det som för tillfället saknas är historiska mätdata eftersom övergången från mekaniska till smarta mätare fortfarande pågår. ”När vi väl har datahistoriken från mätarna kommer vi att kunna göra fler optimeringar”, förklarar Lennart Töyrä.

Om systemlösningen

  • MULTICAL® 21 och flowIQ 3100 vattenmätare
  • Mätaravläsning sker via READy mobil avläsning
  • Tidsram: alla mekaniska vattenmätare förväntas bytas ut inom de närmaste åren.

Du kanske också är intresserad av...