Det är dags att lära oss mer om vatten

Låt oss minska vattenförluster tillsammans

► Se video

Frigöra potentialen av kunskap inom smart vattenmätning

Att hantera distributionsnätet och detektera vattenläckage är pågående utmaningar för alla vattenbolag. Lokalisering av läckage har traditionellt sett varit tidskrävande och att renovera ledningarna baserat på dess ålder har aldrig varit ett effektivt arbetssätt.

Den nyaste generationens smarta mätningslösningar utmanar det tidigare arbetssättet. Verklig kunskap baserad på intelligenta mätdata håller dig uppdaterad om flödeshastigheten, temperaturen, rörbrott med mera, vilket möjliggör noggrann fakturering, snabbare läckagedetektering och effektiv renovering av ditt distributionsnät. Du kan arbeta mer effektivt, underhålla ledningarna proaktivt och minska vattenförlust, samtidigt som du säkerställer en hög försörjningssäkerhet.

Och det är inte allt. Du kan även ge dina kunder bättre service genom att erbjuda mycket mer än bara noggrann fakturering. Våra lösningar hjälper dig att tillhandahålla den tillgängliga informationen som kunderna idag förväntar sig att få.

Det är dags att frigöra potentialen av kunskap inom smart vattenmätning. Det är dags att veta!

Smart mätningsinspiration

Non revenue water e-book

E-bok om vattenhantering och digitalisering

 

E-boken tar upp tre huvudämnen: vattenförlust, digitalisering och läckagespårning.

Utforska möjligheterna som digitaliseringen erbjuder och bli inspirerad av de tillvägagångssätt som andra vattenbolag använder sig av för vattenhantering.

Vi vill bli bättre på att hantera vattenförlust.

Non revenue water e-book

Smart vattenmätning av Kamstrup

Baserat på mer än 30 års erfarenhet inom vattenbranschen tillhandahåller vi vattenbolag runt om i världen med toppmoderna ultraljudsvattenmätare, högpresterande fjärravläsningslösningar, avancerad övervakning av läckage samt intelligent dataanalys.

För oss är smart mätning en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och minskade vattenförluster. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Vi levererar lösningar i alla former och storlekar, men samtidigt som varje projekt är unikt, är vår utgångspunkt alltid densamma - du, vår kund.

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta vattenmätare arbeta för att hjälpa dig att lokalisera läckage och skapa en unik transparens och förståelse förditt distributionsnät. Ett finmaskigt nätverk av läckage detektorer i flowIQ® 2200-mätarna övervakar ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka läckage innan det blir problem.

Världens bästa vatten går till spillo!

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Tyvärr går en stor del av det rena vattnet förlorat idag. Mer än 500 miljoner liter dricksvatten når aldrig fram till kranen. Varje dag!

Med smart vattenmätning får man frekventa data som kan användas till att kartlägga var det finns läckage och på vilket sätt vattenresurserna utnyttjas.

Minimera vattenförlust

Vattenförlust kan vara flera saker. Smart mätning hjälper dig identifiera och hantera olika typer av vattenförluster och det är ett effektivt verktyg för att hitta läckorna. Se vår film om sambandet mellan ofakturerat vatten och smart mätning eller klicka vidare för att läsa mer.