District Analyser

District Analyser ger dig en fullständig överblick över dina olika distrikt med detaljerad information om tillopp, förbrukning och vattenförlust

Omvandla rådata till faktiskt mervärde och få en överblick

Som en del av vår plattform Water Intelligence, ger District Analyser dig en fullständig översikt över ditt distributionsnät indelat i distrikt. Du får en kartbaserad översikt över hela ditt försörjningsområde indelat i distrikt, med information om den aktuella vattenförlusten och intuitiv färgkodning som visar status för varje distrikt baserat på fördefinierade gränser. 

För varje distrikt kan du även få detaljerad information om tillopp, förbrukning och vattenförlust. Detta gör att du kan följa utvecklingen noggrant över tid, prioritera dina insatser och agera om vattenförlusten skulle öka någt ett distrikt.

Kontinuerlig övervakning och dagliga vattenbalanseringar gör det även möjligt att upptäcka mindre läckor innan de utvecklas till rörbrott.

Få en översikt över din vattenförlust

En karta över ditt försörjningsområde ger dig en konstant översikt över vattenförlusten i hela ditt distributionsnät. Intuitiv färgkodning av dina distrikt visar distriktens status baserat på dina fördefinierade gränser. Detta gör det möjligt att rikta din läckagedetektering så att du kan agera på bara några timmar istället för att det ska behöva ta flera dagar.

Att hantera dina distrikt är okomplicerat och enkelt. Markera de individuella distrikten i ditt försörjningsområde genom att klicka på kartan. Systemet validerar datakvaliteten och minskar risken för fel genom att endast tillåta att varje mätare inkluderas i ett distrikt.

Övervaka din vattenförlust

Högfrekventa mätdata och dataanalys används för att beräkna vattenbalanseringar på timbasis, genom att jämföra data från områdesmätare på försörjningsgrenen med data från dina vattenmätare för bostäder.

District Analyser kan även hjälpa dig att bli mer proaktiv när det gäller att minska din vattenförlust. Du kan få en detaljerad vy för var och ett av dina distrikt över den försedda och förbrukade volymen, samt vattenförlusten. Du kan identifiera trender såsom en ökande vattenförlust vid ett tidigare skede, snabbt se effekten av nya initiativ och enkelt jämföra förlusten i olika distrikt.

Filtrera och förfina

Välj och växla mellan vyer baserat på data från de senaste 24 timmarna, de senaste 7 dagarna eller den senaste månaden eller den exakta perioden som du vill undersöka närmare. 

För varje distrikt kan du definiera individuella gränser för godtagbar vattenförlust och vad som utlöser ett larm. Detta säkerställer att de matchar omständigheter såsom befolkning, ålder och rörens tillstånd. Om du även har åtkomst till systemet Incidents så kan du ställa in larm så att du håller dig automatiskt uppdaterad via meddelanden om vattenförlusten i ett distrikt överstiger en fördefinierad gräns.

Identifiera typer av vattenförlust

Du kan använda District Analyser för att härleda orsaken till vattenförlusten och använda den kunskapen för att prioritera och rikta dina insatser. 

Om din vattenförlust ökar samtidigt med den allmänna förbrukningen så beror det ofta på obehörig, ej uppmätt förbrukning. T.ex. stöld, brist på mätare vid byggarbetsplatser eller det faktum att distriktet förser fler kunder än förväntat. Om det däremot inte finns något samband mellan förlust och förbrukning, så beror problemet ofta på läckage i distributionsnätet eller servisledningarna.

Tiden för läckagedetektering har minskats till en tredjedel

Med analysverktyget Water Intelligence har Tønder Forsyning A/S optimerat sin läckagedetektering avsevärt i ett särskilt utmanande område. Nya insikter möjliggör för bolaget att bättre kunna prioritera sina resurser och underhållsinsatser. Förutom detta uppskattar kunderna den förbättrade servicenivån.

Data skapar värde för Assens Forsyning

Assens Forsyning är en av testkunderna som har deltagit i utvecklingen av vårt analysverktyg för vattenbolag. De förväntas kunna förbättra sin service till sina kunder och optimera sin verksamhet för att minska vattenförlusten.

“Vår förmåga att utnyttja data till fullo genom att fastställa en vattenförlust som inte är relaterad till något problem i ett hushåll gör att vi sparar pengar och vårt arbete blir enklare.” säger Anne Lyndorff Hovmøller från Assens Forsyning.

Tänk om dina mätare kunde höra vad du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta mätare arbeta åt dig för att hjälpa till att lokalisera läckage och skapa transparens i ditt distributionsnät. Som ett finmaskigt nätverk av läckloggers, övervakar flowIQ® 2200-mätarna ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka möjliga läckage. 

Se filmen för att ta reda på mer om vår akustiska läckagedetektering eller läs mer nedanför.

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.