Kamstrups visselblåsarfunktion

Vi vill erbjuda en öppen företagskultur

Kamstrup är ett ansvarsfullt företag med en transparent och öppen företagskultur, där anställda och partners uppmuntras att säga ifrån om de upplever problem gällande efterlevnad av regler, kriminella handlingar eller andra oegentligheter som rör Kamstrups riktlinjer eller andra allvarliga överträdelser. Du kan göra en anmälan om du misstänker ett missförhållande – antingen anonymt eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter - via Kamstrups visselblåsarfunktion, se länk: Kamstrups visselblåsarfunktion