Elektricitet
Värme
Vatten
Kylning
Advanced Metering Infrastructure (AMI)

Multi Utility AMI

Maximera effektiviteten och få mer värde av data med en andra generations AMI-lösning för försörjningsföretag

Att addera intelligens börjar med kunskap.

Smart mätning inom försörjningsföretag brukade handla om att samla in förbrukningsdata från värme-, kyl-, vatten- och elmätare och använda dem för korrekt fakturering. Men dagens digitala bolag kräver mer än så. Detta är orsaken till att andra generationens avancerade mätningsinfrastruktur för försörjningsföretag fokuserar på att generera mer värde av smarta mätdata. 

Vi har ägnat decennier åt att utveckla smarta mätare och AMI-system för fjärrvärme, vatten och el i ett nära samarbete med de försörjningsföretag som använder dem. Det har gett oss den djupgående kunskap och förståelse som behövs för att skapa en komplett lösning som tar itu med vardagliga utmaningar inom försörjningssektorn, oavsett om din verksamhet arbetar med fjärrvärme, vatten- eller eldistribution.

9 bolag, 192 000 mätpunkter

Investeringen i ett delat, intelligent system har inte bara inneburit avsevärda fördelar och besparingar för de nio medlemmarna i MV Group och deras kunder. Systemets flexibilitet har även gjort det möjligt för ett antal mindre försörjningsföretag att gå med i samarbetet.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6