Värmemätaravläsning

Ditt främsta mål är att leverera värme till dina kunder och att säkerställa korrekt fakturering baserat på exakta värmemätaravläsningar.

Intelligenta mätare och fjärravläsning av mätare hjälper dig att titta på ditt nätverk på ett enkelt sätt och med tydliga mål: 

Använd dina resurser i bästa möjliga utsträckning
Säkerställ nöjda kunder
Och optimera din verksamhet

Detta steg mot att digitalisera ditt bolag tillhandahåller mer och tillförlitliga data – och ju mer data du har, desto mer värde kan du skapa.

Data från intelligenta mätare kan samlas in automatiskt via fjärravläsningslösningen READy. Antingen som en drive-by-lösning eller som ett fullständigt automatiserat nätverksavläsningssystem (eller en kombination). Ditt val beror på dina behov.

Välj rätt kommunikationsteknik

Det finns ett antal kommunikationstekniker tillgängliga för fjärravläsning av mätare och utvecklingen går hela tiden framåt. Olika tekniker fungerar bra för olika syften och ditt val av kommunikationsteknik ska uppfylla dina behov.

Klicka vidare för att ta reda på mer om vad du ska överväga innan du väljer en kommunikationsteknik.

Ditt nätverk kan tillhandahålla insikt och kunskap

Genom att kombinera ett hanteringssystem för mätdata med fjärravläsning av mätare, så kan du:

  • Identifiera byggnader som påverkar systemet med höga utloppstemperaturer och dålig kylning …och varför
  • Lokalisera mätarinstallationer med fel och manipuleringsförsök
  • Effektivt samla in mätdata och göra uppföljningar
  • Kunddata finns tillgängliga kontinuerligt, vilket gör det möjligt för dig att ge råd och svara på frågor direkt
  • Övervaka och visualisera kundernas förbrukning och förbrukningsmönster

Genom att använda READy i ett fast nätverk så kan du titta närmare på de enskilda byggnaderna och hitta de enheter och installationer och byggnader där du kan göra flest förbättringar och se till att ditt nätverk fungerar på bästa möjliga sätt. Studier visar att upp till 75 % av alla värmeinstallationer i byggnader har brister eller är felaktigt konfigurerade. Om man ska tänka positivt innebär detta en stor potential för optimering!

För att frigöra denna potential och flera andra optimeringsmöjligheter i ditt distributionsnät krävs det insikt och transparens. 

Fördelarna med denna transparens är många och inkluderar att komma närmare kunderna, ge riktade råd, minska dina kunders värmeräkningar och samtidigt optimera ditt nätverks prestanda och därmed ditt företag.