Värmemätaravläsning

Ditt främsta mål är att leverera värme till dina kunder och att säkerställa korrekt fakturering baserat på exakta värmemätaravläsningar.

Intelligenta mätare och fjärravläsning av mätare hjälper dig att titta på ditt nätverk på ett enkelt sätt och med tydliga mål: 

Använd dina resurser i bästa möjliga utsträckning
Säkerställ nöjda kunder
Och optimera din verksamhet

Detta steg mot att digitalisera ditt bolag tillhandahåller mer och tillförlitliga data - och ju mer data du har, desto mer värde kan du skapa.

Data från intelligenta mätare kan samlas in automatiskt via fjärravläsningslösningen READy. Antingen som en drive-by-lösning eller som ett fullständigt automatiserat nätverksavläsningssystem (eller en kombination). Ditt val beror på dina behov.

Plug and play-mätaravläsning

Ditt nätverk kan tillhandahålla insikt och kunskap

Genom att kombinera ett hanteringssystem för mätdata med fjärravläsning av mätare, så kan du:

  • Identifiera byggnader som påverkar systemet med höga utloppstemperaturer och dålig kylning …och varför
  • Lokalisera mätarinstallationer med fel och manipuleringsförsök
  • Samla effektivt in mätdata och gör uppföljningar
  • Kunddata finns tillgängliga kontinuerligt, vilket gör det möjligt för dig att ge råd och svara på frågor direkt
  • Övervaka och visualisera kundernas förbrukning och förbrukningsmönster

Genom att använda READy i ett fast nätverk så kan du titta närmare på de enskilda byggnaderna och hitta de enheter och installationer i byggnader där du kan göra flest förbättringar och se till att ditt nätverk fungerar på bästa möjliga sätt. Studier visar att upp till 75 % av alla värmeinstallationer i byggnader är felaktiga eller felaktigt konfigurerade. Om man ska tänka positivt, innebär detta en stor potential för optimering!

Att frigöra denna potential - och flera andra optimeringsmöjligheter i ditt distributionsnät - kräver insikt och transparens. 

Fördelarna med denna transparens är många och inkluderar att komma närmare kunderna, ge riktade råd, minska dina kunders värmeräkningar och samtidigt optimera ditt nätverks prestanda och därmed ditt företag.

Analysera dina data

Lokalisera värmeförlust och läckage med Heat Intelligence. Övervaka det aktuella tillståndet i ditt nätverk och ta reda på vad som sker ovanför och under marken - året runt.

Genom att länka samman frekventa, smarta mätdata med fakta om fjärrvärmerören kan du i grunden ändra sättet som du planerar, driver och underhåller ditt distributionsnät.