Vatten
Smart mätningslösning
Trådlös mätaravläsning
Driftseffektivitet

En fast nätverkslösning för mätaravläsning från Kamstrup tillhandahåller flera fördelar för Västerviks kommun som levererar vatten till ett stort och kuperat område. Fjärravläsning av mätare i kuperad terräng har hittills resulterat i förbättrad effektivitet, noggrann fakturering och minskade vattenförluster.

Västerviks kommun omfattas av ett väldigt stort område som gör det väldigt tidskrävande att avläsa vattenmätare manuellt. Det är i synnerhet utmanande att avläsa mätare i kuperad terräng, såsom i tätorten Ankarsrum.
 
Fjärravläsning av mätare i kuperad terräng erbjuder en rad fördelar och kommunen valde därmed att gå över till fjärravlästa mätare, både för att spara pengar och resurser som går åt vid manuell avläsning av mätare. Fjärravläsning möjliggör även för automatiserad fakturering och gör det enklare att upptäcka läckage och andra oregelbundenheter.
 
Systemprestandan överträffar förväntningarna

Exempel på bolag i Sverige som hade installerat fjärravlästa vattenmätare var begränsade. Affärsområdeschefen Ruben Öberg vid Västervik Miljö & Energi AB (Ltd.) hade tidigare erfarenheter av fjärravläsning inom fjärrvärmesektorn och föreslog ett komplett fjärravläsningssystem.

“Kamstrup hade den totala lösningen som vi ville ha och de hade kommit längst i utvecklingen av tekniken”, förklarar Ruben Öberg.

Efter ett lyckat pilotprojekt med Kamstrups drive-by-lösning, påbörjades implementeringen av en fast nätverkslösning för mätaravläsning i Ankarsrum.
 
Utrullningen av fjärravläsningssystemet i detta kuperade område slutfördes nyligen och hittills presterar systemet bättre än förväntat. T.ex. har det endast krävts två koncentratorer istället för de fyra som ursprungligen förväntades.
 
“Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Vi är även väldigt nöjda med hur Kamstrup har stöttat oss under utvecklingen av projektet,” säger Ruben Öberg.

“Kamstrup hade den totala lösningen som vi ville ha och de hade kommit längst i utvecklingen av tekniken.” 

Ruben Öberg,  affärsområdeschef vid Västervik Miljö & Energi AB.

Förbättrad effektivitet och reducerade kostnader med nätverksavläsning

Förutom besparingarna i och med övergången till fjärravlästa mätare har Västervik Miljö & Energi upplevt en rad andra fördelar med det nya fjärravläsningssystemet. 
 
Tidigare fick kunderna sina fakturor baserat på en beräknad förbrukning, vilket ofta resulterade i fel i det ekonomiska resultatet. Idag får Västervik Miljö & Energi en exakt månatlig avläsning, vilket gör det möjligt för dem att följa försäljningsbudgeten mer noggrant.
 
Och i händelse av tvister med kunder gällande räkningar, kan de nu förse den enskilda kunden med dokumentation av den exakta vattenförbrukningen per timme.
På grund av storleken på Västerviks kommun, är de uppgifter som utförs av miljö- och energiavdelningen både många och varierande.

Det faktum att ingenjörerna nu kan spendera sin tid och sina insatser på andra och mer komplicerade uppgifter än att avläsa mätare, har märkbart ökat avdelningens totala effektivitet. ”Vi känner att vi arbetar mer effektivt eftersom våra ingenjörer kan arbeta med mer avancerade uppgifter,” säger Ruben Öberg.

 
Slutligen gör den fasta nätverkslösningen för mätaravläsning det möjligt för Västervik Miljö & Energi att använda de nya mätarna för att söka efter läckage, vilket tidigare kunde vara väldigt tidskrävande. Vid flera tillfällen har upptäckta läckor antingen förhindrat eller begränsat vattenskada och därmed sparat kunden i fråga en extra räkning.
 

Detta leder till en kundservicenivå som avdelningen tidigare inte kunnat tillhandahålla. I framtiden ser bolaget stora möjligheter att expandera sina tjänster för att erbjuda läckageövervakning och läckagelarm.

Fortsatt expandering av fjärravläsningssystem
Det slutliga målet med Västerviks kommuns fjärravläsningsprojekt är att ha ett system som inkluderar alla mätare.
 
Erfarenheterna från projektet i Ankarsrum och det faktum att Västervik Miljö & Energi nu har ett fullständigt etablerat trådlöst avläsningssystem, innebär att expansionen av fjärravläsningssystem för vattenmätare i fjärravlästa nätverk i resten av kommunen fortsätter med stor tillförsikt och höga förväntningar.
 
“Inom 7 till 8 år vill vi att 100 % av våra mätare ska avläsas minst en gång i månaden och leverera data direkt till vårt faktureringssystem,” säger Ruben Öberg.
Lösning:
500 MULTICAL 21 vattenmätare
READy nätverksavläsning
NetBuild (Kamstrups koncept för att vägleda bolag i upprättandet av egna trådlösa nätverk)
Vidare har kunden ungefär 300 MULTICAL 21 och flowIQ för snabbavläsning ”drive-by” i samma system
 
Tidsram: Utrullningen av systemet i Ankarsrum slutfördes år 2015. Expansionen till resten av Västerviks kommun fortsätter.
 
Kund:

Västervik Miljö & Energi AB
8 961 mätpunkter
Förser vatten till ungefär 30 600 personer
Levererar ungefär 2,2 miljoner m3 av dricksvatten per år