Vatten
Mätaravläsning

Automatisk datainsamling

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att minska kostnaderna relaterade till manuell insamling av mätdata

Automatisk datainsamling

Kostnader för manuell datainsamling

Antal mätare att läsa av (mätare/år)
* Kostnad för manuell datainsamling (SEK/mätare)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Maximal nytta från fjärravläsning av vattenmätare

Västervik Miljö & Energi AB Sverige

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme

Förknippade beräkningar