Värme
Kommunikationsteknologier
linkIQ
LoRaWAN
M-Bus

Kommunikationsteknologier

IoT eller
inte IoT?

Är det frågan du ska ställa dig?
Just nu befinner sig ditt värmebolag på en spännande resa inom smart mätning – med flera olika kommunikationsteknologier att välja mellan. En av möjligheterna är Internet of Things (IoT).

Samtidigt som IoT ger många smarta svar i denna tid av uppkopplingsmöjligheter, så ger det även upphov till många frågor som du bör ta i beaktande för att ta reda på om IoT är rätt val för dig. På denna sida går vi igenom fördelar och nackdelar med olika teknologier för att hjälpa dig på vägen.

Vilken kommunikationsteknologi är rätt för dig?

Det kan vara svårt att ta reda på vilken trådlös kommunikationsteknologi som är bäst för ditt företag: Ska du välja M-Bus-baserade protokoll eller nya IoT-lösningar som NB-IoT och LoRaWAN®?

Vår senaste vitbok om kommunikationsteknologier för värme- och kylmätare guidar dig att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Ta en titt. Det är dags att få mer kunskap!

Först bör du definiera dina affärsbehov.
Välj teknologi därefter.

Vilka krav har du på batterilivslängd, datafrekvens och nätverkets räckvidd?

Behöver du endast data för fakturering?

Eller även för analys för att kunna optimera driften?

Vill du ha fullständig kontroll över ditt nätverk?

Eller föredrar du att överlåta ansvaret till industriexperter?

Hur ser ditt företags verklighet ut?
... det är frågan!

Utforska teknologierna här

Valet är ditt och nästa steg är upp till dig.

Oavsett vilken kommunikationsteknologi du väljer, bör du alltid utvärdera dina behov först. Har du som ambition att optimera din verksamhet för att se till att ditt bolag förblir konkurrenskraftigt i framtiden? Är din främsta oro att kunna leverera det du utlovar? Vill du kunna lokalisera läckage och värmeförlust i realtid? Allt detta är något du bör ta i beaktande innan du väljer din kommunikationsteknologi. Med värmemätare från Kamstrup väljer du i grund och botten allt detta. Dina fördelar beror dock på vilken teknologi du väljer.

Guide för val av nätverk

Fyll i områdena nedan i numrerad ordning för att se vår rekommendation till nätverkslösning.

1. Antal mätare

2. Områdets storlek

3. Förbrukning

4. Strömförsörjning

5. Nätverksägande

(Ägare: du äger ditt nätverk)

(Utkontraktering: någon annan äger nätverket – t.ex. en mobiloperatör)

6. Flerförsörjningsföretag

(ja: du har stöd för flera förbrukningstyper t.ex. värme, kyla, vatten)

(nej: du har endast stöd för en förbrukningstyp t.ex. värme, kyla)

7. Leverantör av flera mätare

(ja: du har stöd för flera mätartillverkare)

(nej: du har endast stöd för Kamstrups mätare)

Baserat på dina val rekommenderar vi:

linkIQ®

Wired M-Bus

Wireless M-Bus (walk-by/drive-by)

Wireless M-Bus (fixed network)

NB-IoT

2G/4G

Wireless M-Bus/ 2G/4G

Wireless M-Bus/NB-IoT

linkIQ®/NB-IoT

linkIQ®/ 2G/4G

Låt oss bryta ner det

70 % färre antennutplaceringar

DIN Forsyning, Danmark

Med hjälp av den nya avläsningsmetoden linkIQ®, kunde DIN Forsyning minska antalet nödvändiga antennutplaceringar avsevärt i staden Esbjerg. Fälttestet uppfyllde bolagets höga förväntningar och har banat väg för enklare arbetsrutiner, bättre service till kunderna och en mer effektiv bolagsverksamhet.

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme, Danmark

Ett gemensamt fokus på bästa möjliga resursanvändning och god kundservice utgjorde grunden för samarbetet om READy-nätverket för avläsning av vatten- och värmemätare mellan de två allmännyttiga bolagen. Förutom att kostnaderna för att upprätta det trådlösa nätverket halverades ledde samarbetet också till att lösningens fördelar fördubblades.

Data skapar värde för bolaget, slutanvändarna och staden

Næstved Fjernvarme, Danmark

Genom att använda timvärden från smarta mätare för att optimera sin verksamhet, har Næstved Fjernvarme sänkt framledningstemperaturen med 10 grader, returtemperaturen med 5 grader och förlusterna i rörledningarna med 8 %. I framtiden förväntar sig bolaget ännu bättre resultat, trots det faktum att det ursprungliga affärsfallet inte inkluderade värdet av data.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6