Fjärrvärme, Analyser

Fjärrvärmeanalyser kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten i ditt distributionsnät och i slutändan sänka dina energikostnader och ditt koldioxidavtryck. 
 
Genom att länka samman frekventa data från smarta värmemätare med fakta om fjärrvärmenätet kommer du att kunna: 

 • Identifiera vattenförlust i distributionsnätet.   
 • Öka transparensen i ditt distributionsnät avseende temperatur, flöde och tryck.
 • Förbättra prestandan i distributionsnätet och tillhandahålla dokumentation
Fjärrvärmeanalyser är ett viktigt verktyg för alla fjärrvärmebolag som vill sänka sina CO 2-utsläpp, och samtidigt spara tid och resurser.

Heat Intelligence

När du vet vad som händer under markytan…

Kan du låsa upp verklig smart fjärrvärme och på så sätt kunna

 • Lokalisera din värmeförlust
 • Dokumentera din leveranskvalitet
 • Övervaka din belastning och kapacitet
 • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar
 • Ta kontakt och låt oss diskutera hur Heat Intelligence kan analysera dina data och skapa transparens i ditt distributionsnät.

Gör det till Din hemmaplan

 • Lokalisera din värmeförlust
 • Dokumentera din leveranskvalitet
 • Övervaka din belastning och kapacitet
 • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar

Aktuellt tillstånd i distributionsnätet

Du kan se exakt hur värmen rör sig genom ditt distributionsnät, hela vägen ända till slutanvändaren. Detta innebär att du kan dokumentera exakt vad du har levererat och när. Du kan även utvärdera din temperaturoptimering baserat på en visualisering av dynamiskt beräknade fakta i stället för efter en statisk modell.

Gå från nybörjare till Heat Intelligence-expert på nolltid

 
Heat Intelligence låser upp distributionsnätets "svarta låda". Våra tjänster finns här för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av dina data. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildnings- och introduktionstjänster som hjälper dig att snabbt komma igång och hitta intressanta områden med möjliga läckage, rundgångar, onormala förbrukningsmönster eller höga returloppstemperaturer eller att börja använda data som grund för dina underhållsplaner.