Analytics

 • Minska kostnaderna
 • Utför riktade investeringar 
 • Förbättra kundservicen

Genom att länka samman frekventa data från smarta värmemätare med fakta om fjärrvärmerören, kan du i grunden ändra sättet som du planerar, driver och underhåller ditt distributionsnät. 

Att utnyttja potentialen av data med analys av värme, innebär stor potential för smart fjärrvärme och kan hjälpa förbättra förvaltning av tillgångar, minska förlust i nätverket och ge oöverträffad transparens i den nuvarande statusen mellan produktion och kund.

Genom att analysera data från intelligenta mätare, kan du ta reda på vad som sker ovanför och under marken - året runt.

Lösningen finns redan för smart fjärrvärme. Nu är det upp till dig att ta nästa steg.

Heat Intelligence

När du vet vad som händer under markytan…

Kan du låsa upp verklig smart fjärrvärme och på så sätt kunna

 • Lokalisera din värmeförlust
 • Dokumentera din leveranskvalitet
 • Övervaka din belastning och kapacitet
 • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar
 • Ta kontakt och låt oss diskutera hur Heat Intelligence kan analysera dina data och skapa transparens i ditt distributionsnät.

Gör det till Din hemmaplan

 • Lokalisera din värmeförlust och läckage
 • Dokumentera din leveranskvalitet
 • Övervaka din belastning och kapacitet
 • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar

Aktuellt tillstånd i distributionsnätet

Du kan se exakt hur värmen rör sig genom ditt distributionsnät, hela vägen ända till slutanvändaren. Detta innebär att du kan dokumentera exakt vad du har levererat och när. Du kan även utvärdera din temperaturoptimering baserat på en visualisering av dynamiskt beräknade fakta i stället för efter en statisk modell.

Gå från nybörjare till Heat Intelligence-expert på nolltid

 
Heat Intelligence låser upp distributionsnätets "svarta låda". Våra tjänster finns här för att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av dina data. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildnings- och introduktionstjänster som hjälper dig att snabbt komma igång och hitta intressanta områden med möjliga läckage, rundgångar, onormala förbrukningsmönster eller höga returloppstemperaturer eller att börja använda data som grund för dina underhållsplaner.