Tjänster och kunskapsförmedling

Snabbare och mer effektiva mätaravläsningar, förbättrat intäktsskydd, minskad vattenförlust och optimerad drift. Oavsett vilka mål du har och vilka produkter eller lösningar du köper så är det vår ambition att hjälpa dig uppfylla målen och säkerställa att du får fullt värde av din investering – på ett så enkelt sätt som möjligt.

När du köper en lösning från Kamstrup, väljer du vad du själv vill hantera och vad du vill att vi ska hantera åt dig. Vi ser till att du kommer igång och tillhandahåller nödvändig, support.

Dessutom kan du välja mellan flera olika servicealternativ, allt från underhåll och hosting till systemdrift och övervakning, så du slipper oroa dig för det dagliga arbetet, IT-säkerheten, GDPR, prestandan eller reparationer. Om du själv vill hantera allt detta eller bara en del, kan vi hjälpa dig med utbildning för att se till att du har den kunskap och de verktyg som behövs.

Alla system redo

Överlåt driften av ditt READy-system till oss

 

Med Kamstrups systemdrift, hanterar vi driften av ditt READy-mätaravläsningssystem för att hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet, samtidigt som vi ser till att alla system arbetar stabilt.

Data samlas in från dina mätare på ett säkert sätt, med hög prestanda och ditt system säkerhetskopieras alltid och hålls uppdaterat. Du får åtkomst till dina data dygnet runt via READy Manager och vi ser till att dina data förvaras på ett säkert sätt, valideras och bearbetas för export till ditt faktureringssystem eller andra programvaruapplikationer för vidare analys.

 

Letar du efter en IT-expert?

Vi har det rätta teamet

 

Du behöver inte vara en IT-expert för att ha en toppmodern smart mätningslösning. Med Kamstrups systemhosting, behöver du inte oroa dig för datasäkerhet, systemuppdateringar och hårdvaruuppgraderingar. Vi håller koll åt dig.

Vi tar hand om din programvara, IT-plattform och data för att säkerställa att både READy Manager och dess servrar alltid hålls uppdaterade och körs med hög prestanda. Vi konfigurerar, installerar, underhåller och uppdaterar din READy-programvara, samtidigt som vi säkerställer en hög säkerhetsnivå för att se till att dina data inte äventyras.  Förutom den dagliga driften, hanterar vi nödvändiga investeringar och underhållsarbeten, så att du får maximal prestanda med minimal ansträngning.

Låt oss hitta läckagen i ditt distributionsnät

 

Om du har flowIQ® 2200 vattenmätare, kan vår dataanalys hjälpa dig att analysera det akustiska ljudet som registreras av dina mätare och övervaka dina servisledningar och ditt distributionsnät avseende möjliga läckage.

Vi meddelar dig om möjliga läckage och ger dig den information som behövs för att du effektivt ska kunna verifiera och lokalisera dem, så att du kan rikta din läckagesökning och minska din vattenförlust.

 

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6