) }

“Små bolag måste vara smarta”

Överkalix kommun, Sverige

Nyheter

MULTICAL® 603

Flexibilitet och framtidssäkring

Höjdpunkter:
  • Automatisk avkänning 
  • Läckageövervakning
  • Fjärruppdatering och omkonfigurering utan behov för fysisk tillgång till mätaren
  • Flexibel konfiguration av datalogger för att passa aktuella behov
  • Användarvänlig utformning och gränssnitt

För att kunna tänka framåt och förbereda sig för framtiden måste man ibland släppa taget. Varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning

Kombinerad lösning ger
dansk energikoncern nya möjligheter

Den danska energikoncernen Verdo och teknikföretaget Kamstrup har inlett ett samarbete som både skapar nya affärsmöjligheter för Verdo och ger kunderna en bättre inblick i sin förbrukning.

Kamstrup fortsätter att slå rekord med sina prestationer

Kamstrup, är en världsledande leverantör av smarta mätarlösningar och har bokfört ett omsättningsrekord för sjunde året i rad i bolagets årsrapport som publicerades idag.

Arbete för energieffektivisering och vattenhushållning

Teknik för en bättre framtid

Kamstrup förser kommuner, energibolag och fastighetbolag runt om i världen med smarta mätarlösningar för elektricitet, värme, kyla och vatten. 


Koll på vattenförbrukningen skapar trygghet och överblick

Vinhandlarens samfällighetsförening, Sollentuna, Sverige

Med en investering i intelligenta vattenmätare tillsammans med ett system, READy, för fjärravläsning har samfällighetsföreningen Vinhandlarens samfällighetsförening fått en bättre överblick över sin vattenförbrukning.

Vi använder cookies för att spåra besök på vår hemsida. Inga personuppgifter lagras. 

Läs mer om cookies.