Hej och välkommen!

Hos Kamstrup utvecklar vi smarta mätningslösningar för energi och vatten. Vi utvecklar högkvalitativa lösningar för bolag, fastighetsförvaltare och andra företag som är beroende av tillförlitliga förbrukningsdata – från intelligenta mätare och fjärravläsningssystem till analys och tjänster.

Vi bryr oss om dina mätdata lika mycket som du gör och vi hjälper dig att utnyttja dess fullständiga värde. Nu har vi pratat tillräckligt om oss.

Välkommen!

Tillsammans bygger vi framtidens energisystem

Trygg och säker energi är nyckeln till ett hållbart samhälle. För att skapa ett fungerande energisystem där vi hämtar kraften från förnybara källor behöver vi bli bättre på att styra och övervaka vad som händer i nätet. Det är särskilt viktigt nu när vi ser en växande effektbrist i södra Sverige.

Vi på Kamstrup tror att digitalisering och energimätning är grunden för att skapa en överblick över var energin produceras, hur den lagras och när den konsumeras i de framtida energisystemen.

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta vattenmätare arbeta för att hjälpa dig att lokalisera läckage och skapa en unik transparens och förståelse för ditt distributionsnät. Ett finmaskigt nätverk av läckagedetektorer i flowIQ® 2200-mätarna övervakar ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka läckage innan det blir problem.

Heat Intelligence

När du vet vad som händer under markytan…

Kan du låsa upp verklig smart fjärrvärme och på så sätt kunna

  • Lokalisera din värmeförlust
  • Dokumentera din leveranskvalitet
  • Övervaka din belastning och kapacitet
  • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar

Ta kontakt och låt oss diskutera hur Heat Intelligence kan analysera dina data och skapa transparens i ditt distributionsnät.