) }

Aalborg Varme digitaliserar fjärrvärme

Nyheter

För att kunna tänka framåt och förbereda sig för framtiden måste man ibland släppa taget. Varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning

Kamstrup vinner stor upphandling av intelligenta elmätare

Kamstrup kommer att leverera 27 000 intelligenta elmätare till Västerbergslagens Elnät AB. Både förbrukarna och bolaget kommer att kunna förbättra sin energieffektivitet.

Kamstrup fortsätter att slå rekord med sina prestationer

Kamstrup, är en världsledande leverantör av smarta mätarlösningar och har bokfört ett omsättningsrekord för sjunde året i rad i bolagets årsrapport som publicerades idag.

Arbete för energieffektivisering och vattenhushållning

Teknik för en bättre framtid

Kamstrup förser kommuner, energibolag och fastighetbolag runt om i världen med smarta mätarlösningar för elektricitet, värme, kyla och vatten. 


"Kamstrup stödjer vår digitala approach"

"Utöver den enkla trådlösa avläsningen och tillgång till historiska värden, garanterar vattenmätaren en ökad kundnöjdhet tack vare mätarens exakthet."

Hans Hümmer, VD i Juragruppens vattenverk, Tyskland


Vi använder cookies för att spåra besök på vår hemsida. Inga personuppgifter lagras. 

Läs mer om cookies.