Kamstrups smarta mätningslösningar

Hej och välkommen! Hos Kamstrup utvecklar vi smarta mätningslösningar för energi och vatten. Vi utvecklar högkvalitativa lösningar för bolag, fastighetsförvaltare och andra företag som är beroende av tillförlitliga förbrukningsdata – från intelligenta mätare och fjärravläsningssystem till analys och tjänster.

Vi bryr oss om dina mätdata lika mycket som du gör och vi hjälper dig att utnyttja dess fullständiga värde. Nu har vi pratat tillräckligt om oss.

Välkommen!

Tillsammans bygger vi framtidens energisystem

Trygg och säker energi är nyckeln till ett hållbart samhälle. För att skapa ett fungerande energisystem där vi hämtar kraften från förnybara källor behöver vi bli bättre på att styra och övervaka vad som händer i nätet. Det är särskilt viktigt nu när vi ser en växande effektbrist i södra Sverige.

Vi på Kamstrup tror att digitalisering och energimätning är grunden för att skapa en överblick över var energin produceras, hur den lagras och när den konsumeras i de framtida energisystemen.

Världens bästa vatten går till spillo!

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Tyvärr går en stor del av det rena vattnet förlorat idag. Mer än 500 miljarder liter dricksvatten når aldrig fram till kranen. Varje dag!

Samtidigt har vattenbristen blivet ett återkommande problem i Sverige under våren och sommaren.

Med smart vattenmätning får man frekventa data som kan användas till att kartlägga var det finns läckage och på vilket sätt vattenresurserna utnyttjas.

Heat Intelligence

När du vet vad som händer under markytan…

Kan du låsa upp verklig smart fjärrvärme och på så sätt kunna

  • Lokalisera din värmeförlust
  • Dokumentera din leveranskvalitet
  • Övervaka din belastning och kapacitet
  • Identifiera vad som utsätter ditt nätverk för påfrestningar

Ta kontakt och låt oss diskutera hur Heat Intelligence kan analysera dina data och skapa transparens i ditt distributionsnät.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.