Konsulterande ingenjörstjänster

Du och dina kunder behöver produkter ni kan lita på. Det är endast på det sättet som du kan vara säker på att du investerar i hållbara kvalitetslösningar. Av denna orsak fortsätter vi att utveckla toppmoderna lösningar som leder vägen inom undermätning. Vi har alla nödvändiga certifieringar och ackrediteringar som stödjer det uppdraget.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla vatten- och energimätare med hög noggrannhet och som bibehåller sin precision genom en lång livslängd samt mätaravläsningssystem som är enkla att använda. Alla är baserade på den öppna standarden Wireless M-Bus, vilket innebär att kunderna inte är bundna till ett visst system. Integrationen med ERP, BMS och andra system är enkel och faktureringen kan hanteras av dina kunder eller en tredje part. Service- och supportavtal går att anpassa till dina kunders preferenser. Detta säkerställer den flexibilitet som krävs för att gradvis anpassa sig till föränderliga behov och villkor och därmed uppfylla framtida krav. 

Varje kund och varje projekt är unikt. Som en specialist inom mätning, datainsamling och analys är vi stolta över att kunna hjälpa dig att hitta den individuella mätningslösning som närmast svarar varje specifikt projekt. Till exempel så har vi ett flertal verktyg för att hjälpa dig dimensionera och specificera det du behöver. 

Vi har varit i mätningsbranschen sedan 1946 och har AAA i kreditbetyg.

Kamstrup för ingenjörer

Tiden är högst betydelsefull och du kan inte kompromissa på kvalitet. För att göra det enkelt för dig att specificera de rätta lösningarna för dina projekt har vi skapat Kamstrup för ingenjörer - en plattform med verktyg för val av mätare, 3D-ritningar och input för anbudsspecifikationer.

BIM och teknisk dokumentation

BIM Objects 3D-ritningar tillhandahåller och stödjer de tekniska specifikationer som behövs för modellering, så att du ska kunna utarbeta ditt projekt snabbt och noggrant. Om du behöver ytterligare specifikationer hittar du alla tekniska beskrivningar för våra mätningslösningar i vårt dokumentbibliotek.

Vad säger kunderna?

LKAB Fastigheter, Sverige

Fastighetsbolaget LKAB utrustar alla sina nya hus och lägenheter i Kiruna och i Gällivare med intelligenta värme- och vattenmätare från Kamstrup som fjärravläses via ett fast Radio Link-nätverk. Detta minskar överdriven förbrukning av både energi och vatten och garanterar dessutom en rättvis debitering av kunderna.

Vinhandlarens samfällighetsförening, Sollentuna, Sverige

Med en investering i intelligenta vattenmätare tillsammans med ett system, READy, för fjärravläsning har samfällighetsföreningen Vinhandlarens samfällighetsförening fått en bättre överblick över sin vattenförbrukning.

Gildbroterrassernes bostadsrättförening, Danmark

"Jag är ytterst positivt överraskad över hur effektiv READy är. Betong är inget bekymmer, och den avläser alla mätare till 100 %. Vi behöver inte ens stå i trapphuset, så den är verkligen ett fantastiskt verktyg för vårt arbete."