Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation Heat Intelligence nyhetsbrev

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

Lås upp den ”svarta lådan” i ditt distributionsnät

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att låsa upp dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du omvandla dina data från värmemätare till värdefull kunskap.

Genom att kombinera fakta om ditt distributionsnät (rörlängd, mått, isolering osv.) med data direkt från dina smarta mätare ger Kamstrups webbaserade analysplattform Heat Intelligence dig kunskap om och en ny nivå av transparens i ditt distributionsnät – utan att du behöver investera i extra givare på fältet.

När du vet vad som händer under markytan

Heat Intelligence beräknar exakt hur värmen rör sig i din infrastruktur och vad det innebär för din värmeförsörjning. Detta visas på en intuitiv karta över ditt försörjningsområde och ger dig en förståelse för hydrodynamiken i ditt distributionsnät. Genom att använda mätningar från alla slutpunkter i ditt distributionsnät kan Heat Intelligence beräkna temperaturen och flödet även när det inte finns någon mätare installerad.

Heat Intelligence uppdateras och omberäknas dagligen med senaste data från ditt distributionsnät. Kontinuerlig övervakning gör det möjligt för dig att upptäcka negativa trender så att du kan agera snabbare och prioritera dina insatser och resurser.

Med nya Heat Intelligence kan du effektivt gå från tanke till handling.

Heat Intelligence hjälper Aars att minska sin värmeförlust

Aars Fjernvarme, Danmark

Analysverktyget Heat Intelligence kombinerar data från värmemätarna med fakta om rören, inklusive längd, mått och isolering för att beräkna temperaturer, flöden och avvikelser. Analysverktyget hjälpte Aars att minska antalet förbikopplingar avsevärt, sänka returtemperaturerna med 1,5 °C i vissa områden och minska den årliga värmeförlusten med 7,8 MWh per kund i ett lågpresterande område.

Är det dags att optimera ditt fjärrvärmenät?

Med Kamstrups Heat Intelligence får fjärrvärmebolagen en fullständig överblick över tryck, flöde samt framlednings- och returtemperaturer, i distributionsnätet.

  • Låt Heat Intelligence hjälpa dig att minska värmeförlusten
  • Det är dags att sänka framledningstemperaturerna
  • Hur kan trycket i fjärrvärmenätet optimeras?

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6