Heat Intelligence

Intelligent analys för det smarta fjärrvärmesystemet

Lås upp den ”svarta lådan” i ditt distributionsnät

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du göra just detta och omvandla dina data från värmemätare till värdefull kunskap. Kamstrups analysplattform för värmebolag tillhandahåller insikt och en ny transparens som omvandlar ditt distributionsnät till ett smart fjärrvärmesystem.

Med nya heat intelligence, kan du effektivt gå från tanke till handling.

Dina mätdata kombineras automatiskt med GIS-information om ditt distributionsnät för att ge dig en fullständig översikt över vad som pågår i ditt distributionsnät.

Värmeförlust i nätverket

Kontinuerlig övervakning låter dig upptäcka negativa trender eller en negativ utveckling så att du kan reagera snabbare. Du definierar dina egna gränser för temperaturavvikelser baserat på vad som är relevant för dig. Resultatet visas på en karta och du kan agera utifrån detta. 

Om den uppmätta temperaturen är lägre än förväntat kan felet vara ett defekt servicerör eller bristande rörisolering. Om temperaturen är högre än förväntat kan det bero på ett läckage eller en bypassventil.

När du vet vad som händer under markytan

Heat Intelligence kombinerar fakta om ditt distributionsnät (rörlängd, mått, isolering osv.) med data direkt från dina smarta mätare. Detta ger dig inte bara ett smart, utan ett intelligent fjärrvärmesystem. Den extra kunskapen om ditt distributionsnät ger dig en helt ny nivå av transparens utan att du behöver investera i ytterligare givare på fältet. 

Skapa virtuella mätare
Genom att använda mätningar från alla slutpunkter i ditt distributionsnät, kan Heat Intelligence beräkna temperaturen och flödet även när det inte finns någon mätare installerad.

I realtid och uppdateras dagligen

Heat Intelligence beräknar exakt hur värmen rör sig i din infrastruktur och vad det innebär för din värmeförsörjning. Detta visas på en intuitiv karta över ditt försörjningsområde och ger dig en förståelse för hydrodynamiken i ditt distributionsnät.

När du vet vad som händer under markytan kan du rikta dina insatser och resurser i rätt riktning utan att behöva gissa.

Heat Intelligence uppdateras och omberäknas dagligen med senaste data från ditt distributionsnät. Plattformen är webbaserad.

Heat Intelligence hjälper Aars att minska sin värmeförlust

Aars Fjernvarme, Denmark

Analysverktyget Heat Intelligence kombinerar data från värmemätarna med fakta om rören, inklusive längd, mått och isolering för att beräkna temperaturer, flöden och avvikelser. Analysverktyget hjälpte Aars att minska antalet rundgångar avsevärt, sänka returtemperaturerna med 1,5oC i vissa områden och minska den årliga värmeförlusten med 7,8 MWh per kund i ett lågpresterande område.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6