Temperaturgivare ({{ totalProducts }})

För att en värme- eller kylmätare (värmeenergimätare) ska kunna beräkna den förbrukade energin är det nödvändigt att mäta temperaturskillnaden mellan försörjnings- och returledningarna. Kamstrups temperaturgivare är designade för att hjälpa dig att få noggranna förbrukningsdata och precisionskunskap.