Det är dags att lära oss mer om el

Eldistributionens landskap förändras snabbt. Drivna av regler, ny teknik och förändrade kundkrav, står elnätsföretagen inför fler utmaningar än tidigare. Förnybara energikällor som vind och sol leder till en mer decentraliserad produktion, samtidigt som den ökade populariteten av hållbara alternativ som elbilar och värmepumpar skapar toppbelastningar utan motstycke som utmanar den befintliga kapaciteten i distributionsnätet.

Genom att leverera tillförlitliga data och insikter i lågspänningsnätet, hjälper vi elnätsföretagen att omvandla utmaningar till möjligheter på en alltmer konkurrensutsatt och komplex marknad.

Med verklig kunskap och fullständig tillgång till belastningsdata är det enklare att hantera fluktuerande förbrukningsmönster, fatta beslut om att bygga ut elnätet och detektera avvikelser. Intelligent mätning innebär att säkerställa optimal användning av energi och nättillgångar samt att säkerställa maximal leveranssäkerhet och kundnöjdhet.

Det är dags att möta framtiden och en mer hållbar eldistribution. Det är dags veta!

 

Din fullservicepartner

Vi erbjuder en integrerad lösning som täcker hela värdekedjan för smart mätning och gör det möjligt för elbolag att förenkla sin smarta mätning och upprätthålla ett effektivt elnät.

Vår kunskap bygger på 20-årig erfarenhet inom elmätning, men det som får oss att sticka ut är vårt tankesätt. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner som innoverar tillsammans med våra kunder och hjälper dem att utöka och effektivisera sin verksamhet och anpassa sig till framtida krav.

Vi arbetar dagligen med att ”hosta” och driva våra egna smarta mätningssystem för en rad elbolagskunder. Tillsammans med våra kunddrivna innovationsprocesser sätter det dig och dina utmaningar i centrum för allt vi gör.

Frigör det digitala elnätet

Inspiration för det digitala elnätet

Tillsammans bygger vi framtidens energisystem

Trygg och säker energi är nyckeln till det hållbara samhället. En förutsättning för att skapa ett fungerande energisystem där vi hämtar kraften från förnybara källor är att vi blir bättre på att styra och övervaka vad som händer i nätet. Vi behöver full överblick på var energin produceras, hur den lagras och när den konsumeras. Som en av Nordens ledande partners inom energimätning och analys utvecklar vi verktygen i nära samverkan med framsynta elnätsägare och andra innovativa energiföretag.

Radius förbereder sig inför en elektrifierad framtid

Nyckelfärdigt, AMI-system

Radius skapar en databaserad framtid med en nyckelfärdig smart mätningslösning. Den nya lösningen spelar även en viktig roll i att hjälpa Radius stödja den gröna övergången.


Datasäkerhet i centrum

Våra smarta mätningslösningar utvecklas med säkerhetsstandarder av militär kvalitet. Säkerhetsarkitekturen i Kamstrup OMNIA® följer en defence-in-depth-strategi (säkerhet på djupet) för att minimera påverkan av ett fel eller en överträdelse. Den toppmoderna AES 128-bitars krypteringen täcker all kommunikation inom och mellan AMI-komponenter och förhindrar inkräktare från att läsa och/eller manipulera data och kommandon. Vi har såklart även en ISO 27001-certifiering inom IT-säkerhet. 

Men datasäkerhet handlar om så mycket mer än bara kryptering! Underskatta aldrig påverkan av människor och processer – titta på videon för att ta reda på mer om ett holistiskt synsätt på datasäkerhet.