Intelligenta lösningar för elbolag

För DSO är komplexitet en självklarhet. Kraven förändras, ny teknik dyker upp och allt fler kunder kopplar in sina elbilar och monterar solpaneler på sina hustak. Samtidigt föråldras nätverksinfrastrukturen och potentiella stora investeringar väntar. Utmaningarna är välkända. Låt oss lösa dem!

Smart mätning är nyckeln för att säkerställa en optimal resurseffektivitet och optimal användning av företagets befintliga teknik. Potentialen för smart mätning är större än att bara samla in tillförlitliga mätdata för fakturering. Morgondagens digitala elbolag använder smarta mätdata på ett intelligent sätt för att få värdefull kunskap om vad som pågår under jorden i hela distributionsnätet.

Din fullservicepartner

Vi erbjuder en integrerad lösning som täcker hela värdekedjan för smart mätning och gör det möjligt för elbolag att förenkla sin smarta mätning och upprätthålla ett effektivt elnät.

Vår kunskap bygger på 20-årig erfarenhet inom elmätning, men det som får oss att sticka ut är vårt tankesätt. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner som innoverar tillsammans med våra kunder och hjälper dem att utöka och effektivisera sin verksamhet och anpassa sig till framtida krav.

Vi arbetar dagligen med att ”hosta” och driva våra egna smarta mätningssystem för en rad elbolagskunder. Tillsammans med våra kunddrivna innovationsprocesser sätter det dig och dina utmaningar i centrum för allt vi gör.

Frigör det digitala elnätet

Inspiration för det digitala elnätet

Tillsammans bygger vi framtidens energisystem

Trygg och säker energi är nyckeln till det hållbara samhället. En förutsättning för att skapa ett fungerande energisystem där vi hämtar kraften från förnybara källor är att vi blir bättre på att styra och övervaka vad som händer i nätet. Vi behöver full överblick på var energin produceras, hur den lagras och när den konsumeras. Som en av Nordens ledande partners inom energimätning och analys utvecklar vi verktygen i nära samverkan med framsynta elnätsägare och andra innovativa energiföretag.

1 miljon mätare till Radius

Radius har valt Kamstrups modulära OMNIA® ”smart grid”-plattform för det största smarta mätprojektet i Skandinavien. Projektet levereras som en ”Metering as a service”-lösning och omfattar flera integrationer till andra affärssystem samt installation och drift av 1 miljon elmätare och ett komplett AMI-system fram till 2035. Utrullningen beräknas vara klar i september 2019.

Datasäkerhet i centrum

Våra smarta mätningslösningar utvecklas med säkerhetsstandarder av militär kvalitet. Säkerhetsarkitekturen i Kamstrup OMNIA® följer en defence-in-depth-strategi (säkerhet på djupet) för att minimera påverkan av ett fel eller en överträdelse. Den toppmoderna AES 128-bitars krypteringen täcker all kommunikation inom och mellan AMI-komponenter och förhindrar inkräktare från att läsa och/eller manipulera data och kommandon. Vi har såklart även en ISO 27001-certifiering inom IT-säkerhet. 

Men datasäkerhet handlar om så mycket mer än bara kryptering! Underskatta aldrig påverkan av människor och processer – titta på videon för att ta reda på mer om ett holistiskt synsätt på datasäkerhet.