Det är dags att få mer kunskap om el

Eldistributionens landskap förändras snabbt. Drivna av regler, ny teknik och förändrade kundkrav, står elnätsföretagen inför allt fler utmaningar än tidigare. Förnybara energikällor som vind och sol leder till en mer decentraliserad produktion, samtidigt som den ökade populariteten av hållbara alternativ som elbilar och värmepumpar skapar toppbelastningar utan motstycke som utmanar den befintliga kapaciteten i distributionsnätet.

Genom att tillhandahålla tillförlitliga data och insikter i distributionsnätet, hjälper vi elnätsföretagen att omvandla dessa utmaningar till möjligheter på en alltmer konkurrensutsatt och komplex marknad.

Med äkta kunskap och fullständig åtkomst till belastningsdata, är det enklare att hantera fluktuerande förbrukningsmönster, fatta beslut om att bygga ut elnätet och detektera oregelbundenheter. Intelligent mätning innebär att säkerställa optimal användning av energikällor och bolagstillgångar, samt att säkerställa maximal försörjningssäkerhet och kundnöjdhet.

Det är dags att omfamna framtiden och en mer hållbar energidistribution. Det är dags att få mer kunskap!

Inspiration för det digitala elnätet

Din fullservicepartner

Vi erbjuder en integrerad lösning som täcker hela värdekedjan för smart mätning och gör det möjligt för elbolag att förenkla sin smarta mätning och upprätthålla ett effektivt elnät.

Vår kunskap bygger på 25-årig erfarenhet inom elmätning, men det som får oss att sticka ut är vårt tankesätt. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner som innoverar tillsammans med våra kunder och hjälper dem att utöka och effektivisera sin verksamhet och anpassa sig till framtida krav.

Vi arbetar dagligen med att ”hosta” och driva våra egna smarta mätningssystem för en rad elbolagskunder. Tillsammans med våra kunddrivna innovationsprocesser sätter det dig och dina utmaningar i centrum för allt vi gör.

Radius förbereder sig inför en elektrifierad framtid

När det var dags för det danska elnätsföretaget att byta ut sina cirka 1 miljon mekaniska mätare satsade de på en nyckelfärdig lösning från Kamstrup för att förbereda elnätet för ökad elektrifiering och optimerad drift.

Datasäkerhet i centrum

Våra smarta mätningslösningar utvecklas med säkerhetsstandarder av militär kvalitet. Säkerhetsarkitekturen i Kamstrup OMNIA® följer en defence-in-depth-strategi (säkerhet på djupet) för att minimera påverkan av ett fel eller en överträdelse. Den toppmoderna AES 128-bitars krypteringen täcker all kommunikation inom och mellan AMI-komponenter och förhindrar inkräktare från att läsa och/eller manipulera data och kommandon. Vi har såklart även en ISO 27001-certifiering inom IT-säkerhet. 

Men datasäkerhet handlar om så mycket mer än bara kryptering! Underskatta aldrig påverkan av människor och processer – titta på videon för att ta reda på mer om ett holistiskt synsätt på datasäkerhet.