READy

READy är en unik lösning för fjärravläsning av mätare och optimering av distributionsnätet

Mätaravläsning på ett enkelt sätt

READy är ett effektivt och högpresterande system för fjärravläsning som kan användas för att samla in data från smarta mätare och enheter. Med READy kan du ta farväl av manuella avläsningar, rapportering via internet och uppskattade beräkningar. Nu kan du avläsa dina mätdata utan att behöva störa kunderna. Du får snabb och enkel åtkomst till de förbrukningsdata som behövs för att tillhandahålla en rättvis och korrekt fakturering, samt data som kan användas för att reducera vattenförlust, optimera driften och förbättra kundservicen.

READy stödjer både Wired och Wireless M-Bus och kan användas för att fjärravläsa vatten-, värme-, kyl- och elmätare och Kamstrups tryckgivare. Systemet kan monteras enligt dina behov, när det gäller datainsamling och frekvens.  Beroende på din situation, kan fjärravläsningen av dina mätare utföras på olika sätt:

Du kan fjärravläsa dina mätare med READy Mobile Reading genom att köra runt i ditt försörjningsområde. Du kan även kombinera din lösning för mobil avläsning med småskaliga datainsamlingsenheter som finns placerade vid strategiska kunder eller vid strategiska platser i ditt försörjningsområde, för att berika dina vanliga avläsningar som används för fakturering med mer detaljerad information. Om du behöver dagliga värden eller timvärden, kan du etablera ett fast nätverk som täcker ditt försörjningsområde delvis eller fullständigt med ett antal datainsamlingsenheter. Dessutom kan du avläsa dina trådbundna mätare med READy.

Ett READy-system kan lätt justeras för att uppfylla olika behov och systemet kan expanderas i takt med att dina behov ändras. Om du har valt mätaravläsning via mobila enheter är det enkelt att uppgradera och expandera till ett nätverk - ett område i taget eller alla områden på en gång.

Håll koll på dina data

READy Manager
Hanteringen av dina mätare och mätdata sker i datorprogrammet READy Manager. READy Manager ger dig enkelt åtkomst till dina data och inkluderar ett brett utbud av verktyg som ger dig en översikt över och hjälper dig att utnyttja dina mätdata, så att du kan vara proaktiv i din planering och i ditt dagliga arbete. 

Användarvänligt gränssnitt och navigering
READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering, vilket gör programmet intuitivt och lätt att använda. Det är enkelt att integrera en befintlig kunddatabas i systemet. Förbrukningsdata kan exporteras till ditt faktureringssystem eller en e-postadress, antingen manuellt eller via automatiska kommandon.

Datasäkerhet

För att säkerställa en hög datasäkerhet, är datakommunikationen från varje Kamstrup-mätare krypterad med en individuell AES 128-bitars kryptering. Detta innebär att förbrukningsdata från mätaren endast kan dekrypteras av associerad READy Manager och de mobila enheterna som är auktoriserade av READy Manager.

Krypteringsnycklar laddas automatiskt till READy Manager via en säker anslutning från Mitt Kamstrup, vilket säkerställer att du mottar rätt nycklar. Nya mätare finns automatiskt tillgängliga i READy Manager. Dessutom kan mätdata lagras säkert hos Kamstrup via vår hostinglösning. Vi har ISO 27001-certifiering inom IT-säkerhet.

Fjärrmätaravläsning ger säkrare arbetsmiljö för anställda

Vitens, The Netherlands

Ett nytt pilotprojekt har hjälpt vattenbolaget Vitens att säkerställa sina fältteknikers säkerhet gällande avläsning av vattenmätare på platser som är riskfyllda eller svåråtkomliga. Med fjärravlästa smarta mätare och en drive-by-lösning kan mätaravläsningen göras direkt från bilen och på bara några sekunder.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Du kanske också är intresserad av…