Vatten
Vattenförlust
Vattenförlust

Minska vattenförlust

Så kan smart mätning hjälpa till att minska vattenförlust

Vattenförlust är ett globalt problem och i genomsnitt går 20 % av dricksvattnet i Sveriges distributionsnät förlorat.

Vi anser att smart mätning är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska vattenförlust. Du får tillgång till rätt kunskap vid rätt tidpunkt så att du kan vidta åtgärder där och när det behövs. Vattenförlust är inte bara något vi pratar om. Vi utvecklar smarta lösningar som hjälper VA-organisationer att minska sin vattenförlust.

Förhindra vattenförlust

Att minska och förhindra vattenförlust blir så mycket enklare och mer effektivt när du har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

Se vår film och lär dig mer om hur smart mätning kan vara ett effektivt verktyg i arbetet med att bekämpa läckage och förhindra vattenförlust.

Vad är vattenförlust?

Vattenförlust är skillnaden mellan producerat vatten och fakturerat vatten. I en situation där tillgången till vatten minskar i många områden samtidigt som förbrukningen ökar, är vattenförlusten en verklig utmaning som de flesta VA-organisationer ställs inför till följd av ökad urbanisering, större efterfrågan, höjda priser och åldrande distributionsnät. Det är vatten som går förlorat till följd av rörbrott på grund av tryckstötar, oprecisa mätaravläsningar, läckor eller sprickor till följd av högt tryck, åldrande infrastruktur, olaglig anslutning till distributionsnätet, stöld o.s.v.

Olika typer av vattenförlust och hur man arbetar för att minska dessa

Ladda ned vitboken: Minska vattenförlust

Att vattensvinnets volym är stor innebär inte bara förlorad avkastning och högre driftkostnader för VA-organisationen, det kan också leda till ökade kostnader för reparation av läckor, höjda energikostnader o.s.v. Som tur är hjälper utvecklingen av smarta mätare och smart mätning till att skapa större transparens i vattendistributionen. Detta kan ge en fullständig överblick över distributionsnätet och dess skick.

Höjdpunkter i vitboken:

  • Kartläggning av din vattenresursanvändning
  • Beräkning av vattenförlust
  • Orsaker till vattenförlust