Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Vattenförlust
Vattenförlust

Läckagedetektering driver optimering

Akustisk läckagedetektering, ofakturerat vatten, förbättrad effektivitet

För Karlskrona Kommun är smart mätning ett verktyg för optimering och förbättrad service till sina kunder, det kombinerat med den integrerade akustiska läckagedetekteringen i deras nya mätare hjälper dem även att minska sin vattenförlust.

Digitalisering och kundservice har varit viktiga prioriteringar för Karlskrona kommun i flera år – det långvariga partnerskapet med Kamstrup är ett bevis på deras fokus. Under de senaste åren har kommunen blivit varse om hotet som deras vattenförlust på 16 % utgör gällande deras framtida vattenförsörjning.

“Bevaringen av vattenresurser har inte varit en prioritet för oss, men under de senaste fem åren har vi sett grundvattennivån sjunka. Befolkningen i Karlskrona fortsätter att öka och vi behöver kunna säkerställa att vattnet räcker till alla. För att möta morgondagens efterfrågan måste vi göra något åt de 700 000 m3 vatten som årligen försvinner på vägen till kunderna”, säger Helena Olsson, kundservicechef.

När kommunen introducerades för Kamstrups lösning för akustisk läckagedetektering, som möjliggör mer effektiv detektering av läckage i servisledningarna, kunde de snabbt se lösningens potential att kunna hjälpa dem optimera sin kundservice, samt minska vattenförlusten.

“Det hade läckt 2,5 m3/timme i tio år. Det uppgår till ungefär 219 000 m3 - och vid en produktionskostnad på 4 SEK/m3 blir det totalt 876 000 SEK, vilket innebär att vi sparar 87 600 SEK per år bara på det läckaget.”

Johan Georgsson, Karlskrona Kommun

219 miljoner liter vatten har läckt ut via en enda läcka

Karlskrona kommun började arbeta med den nya lösningen i början av 2020 och idag har de installerat ungefär 700 flowIQ® 2200-mätare med integrerad akustisk läckagedetektering. Kommunen har under många år arbetat med läcksökning och förebyggande ledningsutbyte områdesvis för att minska deras läckage. Kompletteringen med akustisk läckagedetektering gör att de får in mer data från sitt vattenledningsnät om eventuella läckage, sammantaget kommer de att få ett gediget system för att hitta, undvika och förebygga läckage. De har redan hittat flera läckage i servisledningarna – vissa mer överraskande än andra.

“Vi har hittills hittat och bekräftat 7 läckage. De flesta hittade vi i gamla, galvaniserade metallrör som var rostiga och fyllda med små hål, men vi hittade även ett läckage i ett plaströr som endast är ca 10 år gammalt.” Den senaste servisledningen fanns i ett mindre samhälle med ett antal sommarstugor och ägaren misstänkte att läckaget hade funnits där från början på grund av en felaktig installation. “Det visade sig att det hade läckt 2,5 m3/timme i tio år. Det uppgår till ungefär 219 000 m3 – och vid en produktionskostnad på 4 SEK/m3 blir det totalt 876 000 SEK, vilket innebär att vi sparar 87 600 SEK varje år bara på det läckaget.”

De nya mätarna hjälpte Karlskrona kommun att hitta läckaget. “Servisledningarna är fastighetsägarens ansvar, så vi skulle inte ha hittat läckaget utan mätaren. Området är väldigt torrt, stenigt och ligger nära kusten, vilket innebär att vattnet troligtvis rann ner i havet och skulle aldrig ha upptäckts,” säger Johan Georgsson.

Huvudpunkter från Karlskrona Kommun

Proaktiv service till kunderna

Att meddela kunderna om läckage i servisledningarna är ett högt uppskattat tillägg till den service som Karlskrona kommun tillhandahåller. Kommunen använder även infokoder från deras smarta vattenmätare och mätaravläsningssystemet READy, för att informera kunder om t.ex. rörbrott eller läckage efter mätaren.

“Vi ringer 4–5 hushåll varje vecka avseende läckage eller oregelbundenheter som vi har sett i READy. Ofta beror dessa på rinnande toaletter, trädgårdssprinklers eller läckande centrala varmvattenberedare,” förklarar Johan Georgsson. Oupptäckta läckage inne i huset orsakar inte bara höga vattenräkningar utan även förödande indirekta skador. “Ett dolt läckage t.ex. under golvet leder ofta till. Så kunderna blir oftast förvånade men tacksamma när vi ringer.”

Översikt och arbetstillfredsställelse

För Karlskrona kommun innebär den nya lösningen att de nu arbetar med läckagedetektering på ett helt nytt sätt – ute i fält och på kontoret. “Först såg vi 20–30 röda punkter på Leak Detector-kartan, men utifrån mönstret lärde vi oss om det gällde ett möjligt läckage eller något annat, såsom en varmvattenberedare eller en cirkulationspump, och då kunde vi begränsa sökningen till endast 7 adresser som vi behövde besöka,” säger Helena Olsson.

Idag har vi fyra personer som arbetar dedikerat med läckage, två på kontoret som arbetar i nära samarbete med två personer ute på fältet. Den nya lösningen tillhandahåller en mycket bättre översikt över läckage från det tillfälle då läckaget bekräftas tills man kontaktar kunden. Enligt Johan Georgsson har detta resulterat i en djupare förståelse för processen. “Nu är mina kollegor på kontoret mer involverade och har en djupare förståelse för arbetet, vilket gör att de känner sig mer delaktiga då och dagligen är med och gör skillnad.”

Ute på fältet finns det ett antal steg som ska utföras innan man kontaktar kunden. “Om ett möjligt läckage detekteras lyssnar vi på ventilen utanför fastigheten. Om vi upptäcker en ökad ljudnivå, monterar vi en tryckmätare på kundens sida och stänger ventilen. Om trycket sjunker när vi stänger ventilen, tyder det på ett bekräftat läckage i servisledningen och då pratar vi med ägarna.”

Om projektet

  • Årlig vattenproduktion: 4,5 miljoner m3
  • Mätarpunkter: 15 000
  • Ungefär 13 000 är smarta vattenmätare från Kamstrup – av vilka 700 är flowIQ®2200 med integrerad akustisk läckagedetektering
  • Lösning: READy drive-by och READy Fixed Network
  • Analys: Leak Detector

Från en vattenförlust på 16 % till en vattenförlust på 3 %

Karlskrona kommun har redan sett betydande resultat från deras arbete med läckagedetektering och Johan Georgsson tror att detta bara är början. “Med denna teknologi kan vi göra mycket mer än det vi gör idag. Jag förväntar mig att vår vattenförlust kommer att sjunka till 2–3 % inom 5–10 år, vilket kommer att säkerställa att vi i framtiden har tillräckligt mycket vatten.” En lägre vattenförlust innebär att det krävs mindre energi för att producera och pumpa ut vatten, vilket i sin tur innebär ytterligare besparingar. Planen är att börja arbeta mer med läckagedetektering i huvudledningarna.

År 2021 kommer kommunen att påbörja utbytet av resterande mätare så att alla i Karlskrona kommun kan dra nytta av transparensen som flowIQ® 2200 levererar. Målet är att hela området ska omfattas av ett fast nätverk som levererar avläsningar varje timme för att möjliggöra ytterligare optimeringar, inklusive månatliga förbrukningsbaserade räkningar, mätningar av nattflöde, snabbare läckagedetektering – och en ännu högre service till kunderna.

Du kanske också är intresserad av...