Vatten
Mätaravläsning

Tryckstötar

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att upptäcka tryckstötar snabbare och förlänga ditt nätverks livslängd

Tryckstöt

Kostnader för reparation av sprickor

Antal tryckrelaterade sprickor (sprickor/år)
* Gns. kostnad för reparation (SEK/spricka)

Kostnader för vattenförlust

Antal tryckrelaterade sprickor (sprickor/år)
* Gns. vattenförlust per spricka (m³/spricka)
* Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m³)

Summa

Kostnader för reparation av sprickor
+ Kostnader för vattenförlust

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Tryckoptimering vid Danmarks vackraste festival

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark

En digital framtid för vattenbolag, idag

Är du beredd att skörda fördelarna?

Förknippade beräkningar