Vatten
Automated Meter reading (AMR)

Tryck och läckage

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att optimera trycket, minska läckage och förlänga ditt nätverks livslängd

Tryck och läckage

Reduktion av vattensvinn

Gns. tryckreduktionspotential (%)
* Aktuell läckagenivå (m3/år)

Summa

Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m³)
* Reduktion av vattensvinn (m³/år)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Nästa generations intelligenta mätningslösningar för god affärsmässighet

Vattenbolaget Water-link, Antwerpen, Belgien

En digital framtid för vattenbolag, idag

Är du beredd att skörda fördelarna?

Förknippade beräkningar