Vatten
Automated Meter reading (AMR)
Smart mätning

Tryck och
energiförbrukning

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att övervaka och justera trycket och minska dina pumpars energiförbrukning

Tryck och energi

Pumpenergibesparingar

Uppskattad energikostnad för pump (SEK/år)
* Uppskattad potentiell energireduktion (%)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Intelligent vattenmätning ger en energibesparing på 15 %

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark

Minimera vattenförluster

Skydda avkastningen med noggrann mätaravläsning

Förknippade beräkningar