Vatten
Smart mätning
Tryckstyrning

Tryckoptimering vid Danmarks
vackraste festival

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark

Smart mätning ger en inblick i förbrukningsmönster och vattentryck, vilket resulterar i driftsoptimering och värdefull erfarenhet för Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Begränsad kunskap med traditionella mätare
Varje år under den danska musikfestivalen Smukfest, ökar befolkningen i den närliggande staden Skanderborg med 50 000 personer. Denna temporära, men stora variationen i befolkningsstorleken sätter stor press på det lokala vattenbolaget som upprätthåller trycket i omgivande områden under festivalen. 

Tidigare hade Skanderborg Forsyningsvirksomhed mekaniska mätare installerade vid Smukfests försörjningspunkter. Trots extra tryckmätningar från vattenverket, gav detta endast en allmän inblick i hur festivalen påverkade deras system.

”Vi kunde endast se den totala förbrukningen under en hel dag,” förklarar Michael Pilc, verksamhetschef vid Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
”Detta ger oss ingen indikation om förbrukningen under festivalen och efterfrågetoppar under dagen.”

Den begränsade inblicken gjorde det svårt att identifiera specifika utmaningar relaterade till festivalen.

Tryckoptimering i realtid med teknologi från Kamstrup

När Skanderborg Forsyningsvirksomhed investerade i fjärravlästa tryckgivare och intelligenta vattenmätare från Kamstrup, kunde de samla in detaljerad information i realtid om ändringar i tryck och vattenförbrukning. De nya mätarna integrerades direkt i det etablerade systemet och kunde enkelt fjärravläsas med Kamstrups nätverkslösning, READy.

Lösningen från Kamstrup gav bolaget en unik inblick i vattenförbrukningen under festivalen.

Detta gjorde det möjligt att utforska trender och tryckmönster för att identifiera om utmaningarna fanns inom bolagets egna system eller i samband med festivalen. 

“Med de nya mätarna från Kamstrup kunde vi noggrant övervaka tryckvariationer och skapa ett tidsspecifikt förbrukningsmönster,” säger Michael. 

Denna kunskap gör det möjligt för Skanderborg Forsyningsvirksomhed att hantera distributionssystemet baserat på efterfrågetoppar. Genom att justera trycket och volymen efter behov, kan vattenresurserna användas mer optimalt och därmed kan servicenivån förbättras i omgivande områden och för kunder, som vanligtvis upplever tryckförlust under festivalen.

Värdefull inblick i det egna vattensystemet

Identifieringen av den exakta förbrukningen under festivalen gav en djupare inblick i bolagets befintliga system. Med tryckgivare från Kamstrup kunde Skanderborg Forsyningsvirksomhed samla in specifika, mätbara data för optimering av distributionssystemet i framtiden och anpassa sina hydrauliska modeller. På så sätt tillhandahöll lösningen värdefull kunskap som bolaget kan dra nytta av i framtiden.

Ett lyckat projekt med tryckoptimering av vattenförsörjning utgör grunden för ett hållbart samarbete

Enligt Skanderborg Forsyningsvirksomhed ger noggranna data från Kamstrups mätare en mer detaljerad översikt över förbrukningsbehoven. Baserat på detta kan bolaget och Smukfest samarbeta för att optimera vattenförsörjningen och säkerställa en bra upplevelse för alla festivalbesökare.
I framtiden kan tryckgivarna användas vid kritiska punkter i bolagets distributionssystem för att identifiera när trycket kan minskas utan att påverka servicenivån. Detta kan göra det enklare att förlänga nätverkets livslängd, begränsa vattenförlusten och energiförbrukningen och samtidigt minska antalet bristningar och läckage i distributionsnätet.

Om projektet

Kund: Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Lösning: MULTICAL® 21 och PressureSensors
Tidsram: Lösningen introducerades år 2016