Vatten
Digitalisering
Driftseffektivitet

En digital framtid för allmännyttiga vattenbolag, idag

Det digitala vattenbolaget utvecklas snabbt.

Inte minst på grund av den tekniska utvecklingen som ger oss nya resurser och verktyg som drastiskt ändrar bolagets alternativ för att få en överblick över hela distributionsnätet – hela vägen fram till förbrukarna. Vi har en värld av kunskap till förfogande på våra fingertoppar och vi kan uppnå en precisions- och effektivitetsnivå som var otänkbar för bara några år sedan. Det är inte längre bara frågan om ökad precision och mätning av vattenförbrukning. Det handlar även om att stärka förbrukarrelationerna och optimera verksamheten. Om kvalitetshantering, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och så mycket mer. Det handlar om att vara kapabel att göra de rätta valen och välja rätt investeringar.

På Kamstrup talar vi inte bara om det digitala allmännyttiga bolaget. Vi är i färd med att skapa det!

Är du beredd att skörda fördelarna?

En verkligt global utmaning

Den tid då vatten helt enkelt förbrukades utan restriktioner och till låg årskostnad är sedan länge förbi. Vatten är en dyrbar och begränsad resurs som kan och måste mätas så noggrant som möjligt. Allteftersom ämnen som vattenbrist, kvalitet, urbanisering och åldrande infrastruktur växer till stora bekymmer måste allmännyttiga bolag söka efter nya sätt att optimera sitt arbete för att hitta den rätta balansen mellan täckning av driftkostnader, förvalta tillgångar och främja vattenvården.

Varför smart vattenmätning?

Många allmännyttiga bolag har ännu en bit kvar till att utnyttja hela potentialen för smart mätning där alla delar av distributionsnätet är transparenta och där förbrukarbeteendet är känt ned till minsta droppe. Fortfarande kan den information som finns om de sista kilometerna rör som leder till de enskilda förbrukarna ofta vara grundad på bara en årlig avläsning. Utmaningen är att vi fortfarande grundar mycket av vår kunskap och våra prognoser på få fakta och teoretiska modeller.

Det digitala vattenbolaget

Smart vattenmätning öppnar dörrarna till en värld av möjligheter. Ladda ned vår vitbok och lär dig om hur smart mätning och digitalisering kan främja ditt bolag på sex konkreta nivåer:
  1. Verksamhet
  2. Kvalitetshantering
  3. Avkastning
  4. Kundrelationer
  5. Administration
  6. Förvaltning av tillgångar

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6