Vatten
Smart mätningslösning
Internet of things (IoT)

Nästa generations intelligenta mätningslösningar skapar gott affärssinne

Water-link vattenbolag, Antwerpen, Belgien

När beslutet fattades att uppgradera till nästa generations intelligenta lösningar för vattenmätning, hade Water-link i åtanke att kunna styra sitt eget nätverk, minska kostnaderna och förbättra kundservicen.

Vattenbolaget i Antwerpen, Belgien kämpar för tillfället med det ökande antalet inkorrekta mekaniska mätare, vilket innebär administrativa kostnader i och med manuella avläsningsprocedurer och brist på kontroll över nätverket, vilket i sin tur bromsar lönsamheten. 
 
“I Antwerpen flyttar människor ofta och Water-link lägger stor möda på att driva in fakturor. Som en konsekvens av detta, måste vi idag manuellt öppna eller stänga vattenförsörjningen vid nästan 20 000 tillfällen per år,” förklarar Frank De Clercq, marknads- och försäljningschef för Water-link.
Nästa generations intelligenta mätningslösning
Så beslutet fattades att undersöka en intelligent mätningslösning som skulle göra det möjligt för dem att fjärrstyra vattenförsörjningen i hela nätverket. 
 
Water-link förenade sina krafter med Hydroko, som under lång tid har varit partner till belgiska vattenbolag och som producerar en ventil som gör det möjligt för bolagen att styra mängden vatten som kunderna tar emot.
 
Nästa steg var att hitta en leverantör av intelligenta mätningslösningar som var villig att vara en stabil, flexibel och driftskompatibel partner under hela projektet.
“Kamstrup var det självklara valet. De var de enda som kunde tillhandahålla den avancerade tekniken som krävs för att uppfylla våra behov,” förklarar Jan Van Cappellen, tidigare projektledare vid Water-link.
 
Omkring 205 000 av Kamstrups intelligenta MULTICAL® 21-vattenmätare kommer att installeras runt om i Antwerpen över de kommande fyra åren. Vid behov kommer de även att integreras med Hydrokos HydroKonekt smarta ventil.

“Eftersom vi kombinerar mätarna med en smart ventil, är vi övertygade om att SIGFOX skulle vara det bästa alternativet för oss. Kamstrup är en föregångare inom IoT-lösningar för intelligent vattenmätning och de tillhandahåller den flexibilitet och driftskompatibilitet som vi behöver,”

säger Kurt De Nies, projektledare vid Water-link

Internet of Things som en del av lösningen

Mätarna kommer att fjärravläsas via Internet of Things (IoT)-kommunikationstekniken SIGFOX. Istället för att använda en vanlig radiofrekvensteknik för att överföra data från mätare, gör SIGFOX det möjligt för enheter att fjärransluta sig till internet med hjälp av ultra-narrow band-teknologi (UNB). För detta projekt har Kamstrup monterat ett IoT-chip på MULTICAL® 21-vattenmätarna, vilket ger åtkomst till SIGFOX-nätverket. 
 
IoT-lösningar för mätaravläsning tillsammans med Kamstrups egna datainsamlingssystem anses vara nästa generations lösningar, tack vare värdefulla uppgifter som de förser bolagen med.

Sparar tid och pengar

Möjligheten att kunna fjärravläsa alla mätare över hela nätverket, innebär att Water-link kommer att spara både tid och pengar i administrationskostnader. 
 
För tillfället innebär Water-links mekaniska mätare, att bolaget måste kontakta alla kunder en gång per år och be kunderna att manuellt avläsa sina egna mätare och rapportera värdet antingen via e-post eller internet.
 
En betydande andel av kunderna är ofta oförmögna eller ovilliga att avläsa mätarna och detta innebär att Water-link måste skicka fysisk personal för att göra avläsningarna på plats.
Hela processen, som idag tar upp till en månad att genomföra, kommer snart att påskyndas tack vare möjligheterna med fjärravläsning. 
 
“Hela projektet underlättar Water-link att bli en mer serviceinriktad organisation. Tack vare den regelbundna tillgängligheten av nätverksdata och tekniken för läckagedetektering, kommer vi att kunna skicka meddelanden till våra kunder om vi upptäcker läckor eller sprickor.
 
“Att kunna styra ventilerna, gör det möjligt för Water-link att på ett säkert sätt introducera förbetalningstjänster som ett alternativ till att helt stänga av vattenförsörjningen,” säger De Nies.

Beslut om finansiella investeringar

Med tanke på de finansiella investeringarna i detta projekt, var det inte lätt att fatta beslutet.
 
“När vi beräknade det finansiella affärsfallet för denna investering, blev fördelarna med Kamstrups mätare allt viktigare. Vid låga flöden är Kamstrups mätare väldigt exakta, så vattnet som vi sparar blir en viktig faktor när det gäller avkastningen på investeringskalkylen,” förklarar De Nies. 
 
Water-link kommer att kunna spara mer vatten tack vare att den intelligenta mätningslösningen från Kamstrup kommer att möjliggöra bättre detektering av läckage, sprickor och sabotage, vilket i sin tur säkerställer snabb detektering av vattenförlust.

Water-link 
642 000 användare över 7 kommuner i Antwerpen
Fler än 450 anställda
 
Lösning:
Omkring 205 000 intelligenta MULTICAL® 21-vattenmätare, delvis integrerade med Hydrokos HydroKonekt smarta ventil och avläsning via SIGFOX-nätverket.