Intelligent vattenmätning ger en energibesparing på 15 %

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark

Smart mätning hjälper till att uppfylla Skanderborg Forsyningsvirksomheds moderniseringmål

Ökad vinst med Kamstrups mätare

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, det kommunala vattenverket och företaget som arbetar med avloppsvattenhantering, har en ambitiös vision: att bli landets modernaste vattenbolag innan år 2017.

För att uppnå detta mål utvecklade de nya processer för att förbättra sin dagliga effektivitet och samtidigt stödja den strategiska visionen. Vidare satte bolaget fokus på att säkerställa den bästa kundservicen. Därför var det ett naturligt första steg att investera i intelligenta vattenmätare från Kamstrup.

Lönsamhetsanalysen visar på en avsevärd kostnadsminskning

Innan beslutet fattades, utförde Skanderborg Forsyningsvirksomhed en djupgående lönsamhetsanalys av lösningar för vattenmätning. De jämförde mekaniska mätare med intelligenta statiska mätare. Precis som med andra mätarbyten är installationskostnaderna samma, oavsett typ av mätare.

Den främsta kostnadsskillnaden mellan de två mätarna består av inköps- och driftskostnader. Statiska smarta mätare har en högre inköpskostnad men ger en betydande minskning av driftskostnaderna. Eftersom driftskostnader återkommer årligen kommer de intelligenta mätarna att visa sig vara en bättre långsiktig investering för bolaget.

”Trots det högre priset per vattenmätare sparar vi pengar i det långa loppet,” kommenterade VD Jens Bastrup vid Skanderborg Forsyningsvirksomhed. ”Besparingarna erhålls främst genom insamling av data och den längre livslängden hos vattenmätare, vilket igen minskar kostnaderna för utbyte av mätarna.”

”Datainsamling i realtid ger en tydligare bild över vattenförbrukningen. Detta gör det möjligt för oss att optimera leveransen och minska energiförbrukningen samt som ett resultat, även minska koldioxidutsläpp. Totalt har vi kunnat minska energiförbrukningen med 15 procent vid vårt största vattenbolag. På en landsomfattande skala motsvarar de totala energibesparingarna en medelstor dansk stad, såsom Skive,”

- VD Jens Bastrup vid Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Nackdelar med traditionella vattenmätare

Tidigare förlitade sig Skanderborg Forsyningsvirksomhed på att deras kunder skickade in sina data på rätt sätt och i tid. Detta ökade risken för oavsiktliga fel och utelämnad data. Tidigare metod för datainsamling tillhandahöll inte heller den nödvändiga informationen om vattenförbrukning och vattenförlust som behövs för att utvärdera och optimera driftseffektiviteten.

Synlig data med fjärravläsning av mätare

Data från MULTICAL® 21 smarta vattenmätare avläses via trådlös drive-by-teknik. Detta gynnar bolaget på flera sätt. De behöver inte längre förlita sig på att kunden läser av mätarna korrekt eller störa dem för att få tillgång till förbrukningsdata. Detta innebär att när Skanderborg Forsyningsvirksomhed behöver samla in förbrukningsinformation, kan de enkelt köra förbi ett hushåll där mätaren finns utplacerad.

Informationen samlas in automatiskt och överförs till faktureringsprogrammet.

Denna lösning innebär betydande kostnads- och tidsbesparingar för bolaget. Dessutom är erhållna data mer detaljerade än vad kunderna någonsin skulle kunna leverera. Dessa data innefattar information om läckage och sprickor, samt högsta och lägsta flöde. 

Med denna information kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed förstå sina kunders konsumtionsmönster och bättre förbereda sig för framtiden.

”Smart mätning hjälper oss med ett av våra fokusområden: Kundnöjdhet. Vi kan hjälpa våra kunder att identifiera läckage och hjälpa dem minska vattenanvändningen och spara pengar,” säger Bastrup.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed undersökte tillsammans med Kamstrup hur de kunde få ut det mesta av tillgängliga data via smart mätning – både när det gäller kundnöjdhet och optimerad prestanda. Lösningen kom därmed att gynna både Skanderborg Forsyningsvirksomhed, förbrukarna och miljön.

“Vi kan hjälpa våra kunder att identifiera läckage och hjälpa dem minska vattenanvändningen och spara pengar”

Faktaruta

Kund: Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Mätarpunkter: 6000

Lösning: MULTICAL® 21

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.