Vatten
Smart mätning
Kostnadshantering
Mätarinstallering

Mekanisk vs.
ultraljudsmätare

Ultraljudsmätaren gör det möjligt att öka dina intäkter i och med att den bibehåller sin precision genom hela livscykeln

Mekanisk vs. ultraljudsmätare

Kostnader för mekaniska mätaren

(Kostnad per mätare (SEK/mätare)
+ Kostnad för datainsamling (SEK/mätare)
+ Kostnad för installation (SEK/mätare)
/ Mätarens livslängd (år)

Kostnader för ultraljudsmätaren

(Kostnad per mätare (SEK/mätare)
+ Kostnad för installation (SEK/mätare))
/ Mätarens livslängd (år)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Nästa generations intelligenta mätningslösningar för god affärsmässighet

Vattenbolaget Water-link, Antwerpen, Belgien

Minimera vattenförluster

Skydda avkastningen med noggrann mätaravläsning

Förknippade beräkningar