Värme
Vatten
Mätaravläsning
Energieffektivitet

Datainsamling via drive-by-teknik

Avläsning via drive-by-teknik gör det möjligt att minska kostnader relaterade till manuell insamling av mätdata

Datainsamling via drive-by-teknik

Kostnader för manuell datainsamling

Antal mätare att läsa av (mätare/år)
* Kostnad för manuell datainsamling (SEK/mätare)

Kostnader för datainsamling via drive-by-teknik

Antal mätare att läsa av (mätare/år)
* Kostnad för datainsamling via drive-by-teknik (SEK/mätare)

Summa

Kostnader för manuell datainsamling
- Kostnader för datainsamling via drive-by-teknik

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

80 % av mätarna avläses automatiskt från sopbilar

Langeland Forsyning, Danmark

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme

Förknippade beräkningar