Vatten
Vattenförlust
Smart mätning

Frostskador och vattenförlust

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att upptäcka mätare som riskerar att få frostskador och förhindra vattenförlust

Frostskada och vattenförlust

Frostskada och vattenförlust

Antal byten relaterade till frostskador (mätare/år)
* Gns. kostnad för mätarbyte (SEK/mätare)

Kostnader för vattenförlust

Uppskattat antal sprickor i samband med frost (sprickor/år)
* Uppskattad vattenförlust per spricka i samband med frost (m³/spricka)
* Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m³)

Summa

Kostnader för mätarbyte
+ Kostnader för vattenförlust

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Nästa generations intelligenta mätningslösningar för god affärsmässighet

Vattenbolaget Water-link, Antwerpen, Belgien

80 % av mätarna avläses automatiskt från sopbilar

Langeland Forsyning, Danmark

Förknippade beräkningar