Vatten
Läckagedetektering
Mätaravläsning
Driftseffektivitet

Vad får du när du kombinerar mobil avläsning med sopbilar?

Langeland Forsyning sparar tid genom att kombinera mobil avläsning med den befintliga infrastrukturen för att effektivt avläsa mätare över långa avstånd.

Langeland Forsynings innovativa kombination av fjärravläsningssystemet READy och öns sopbilar innebär att lastbilarna avläser ungefär 80 % av mätarna automatiskt. Detta har resulterat i avsevärda tidsvinster och nya möjligheter för optimering av både drift och kundservice.
 
Effektiv mobil mätaravläsning
Ön Langeland har en total yta på 284 km2. Direkt översatt betyder Langeland “långt land”, så precis som namnet antyder är ön en lång landremsa – 52 km lång och upp till 11 km bred – och det är formen på ön som gjorde mätaravläsningen med en handhållen terminal till en tidskrävande uppgift för verksamhetschefen Henning Bøgh Christiansen. 
 
Företagets 7 400 mätpunkter finns utspridda över hela ön – från norra Langeland och mitten av ön ner till den södra spetsen. Tidigare avlästes alla mätare med endast en handterminal.
År 2014 kontaktade Henning Bøgh Christiansen Kamstrup med avsikten att köpa två nya handterminaler, så att avläsningarna kunde utföras av fler personer. Då föreslog Kamstrup istället fjärravläsningssystemet READy, som tillsammans med en konverterare, skulle vara ett enklare och billigare alternativ.
 
Langeland Forsyning, som även ansvarar för öns sophämtning, kom med idén att samla in mätdata med hjälp av sopbilar, i kombination med den befintliga infrastrukturen. 
 
Idag avläser lastbilarna mer än 80 % av mätarna samtidigt som anställda på företaget kör runt för att samla in resten. En del av anledningen till att under 20 % inte avläses är att vissa kunder samlar in sina sopor i mindre grupper, vilket innebär att lastbilarna inte kommer tillräckligt nära alla hus.

”Vi tänkte: alla avläsningar som kan samlas in av
sopbilarna är avläsningar som vi inte behöver åka ut
och samla in själva.”

Verksamhetschef, Henning Bøgh Christiansen.

Enkel uppstart och låga driftskostnader med READy

Det geniala med sopbilslösningen är dess enkelhet. Henning Christiansen Bøgh ställer in specifika grupperingar i READy baserat på de rutter som används för sophämtningen och öns fyra sopbilar får sedan med sig en surfplatta eller smarttelefon, samt en konverterare. Lastbilarna kör runt parvis under en veckas tid åt gången och samlar in sopor samtidigt som de avläser vattenmätarna - utan extra ansträngning.

 
READy kräver inga stora investeringar och det är både snabbt och enkelt att komma igång. Eftersom fjärravläsningen sker automatiskt är det inte nödvändigt att utbilda förarna för att samla in data. Sopbilarna kör runt enligt den normala rutinen, samtidigt som teknologin ombord avläser alla mätare som går att avläsa, under resans gång.
 

Varannan månad avläser företaget de återstående mätarna så att de kan få en fullständig avläsning av alla mätare. Tidigare gjordes mätaravläsningen endast en gång per år. 

Mer data innebär driftsoptimering, mindre vattenförluster och bättre kundservice

Kombinationen av READy mobil avläsning och sopbilarna har sparat tid, lett till förbättrad kundservice och optimerad drift som ett resultat av mer data.
 
”Vi kunde se att denna lösning skulle spara oss en hel del tid och göra det möjligt att få fler avläsningar för driftsoptimering. Vi kan även tillhandahålla bättre kundservice, t.ex. genom snabbare detektering av vattenförlust,” säger Henning Bøgh Christiansen.
 

Langeland Forsyning har ungefär 10 områden med dedikerade områdesmätare. I anslutning med fullständiga avläsningar varannan månad, avläser Henning Christiansen Bøgh även områdesmätarna och jämför siffrorna. Detta gör det möjligt för Christiansen Bøgh att se om han släpper in mer vatten i området än vad han säljer - vilket innebär att vatten går förlorat. 

 
Områdesmätarna och den ökade mängden data gör det enklare att upptäcka vattenförlust, vilket innebär att företaget snabbt kan åtgärda läckage.
Christiansen Bøgh tillägger att flera kunder redan har uttryckt sin tacksamhet gällande den tillhandahållna informationen om läckage och alldeles för hög förbrukning etc.
 
Snabb läckagedetektering
Under sommaren 2015 upplevde företaget hur områdesmätning resulterar i mycket effektiv läckagedetektering. Två måndagar i rad avläser företaget områdesmätarna och sedan alla vattenmätare i ett specifikt område. En jämförelse mellan avläsningarna avslöjade att ungefär 350 kubikmeter vatten hade gått förlorat under denna tidsperiod.
 
"Kamstrups mätare gör det möjligt för mig att komma igång snabbare. Om jag inte hade haft möjligheten att jämföra mina avläsningar med områdesmätarna, skulle jag inte ha upptäckt läckaget. Även om jag hade hittat läckaget, skulle arbetet med att hitta det ha tagit mycket längre tid. Vi upptäckte detta läckaget på en vecka – tidigare kunde det ha tagit flera månader,” förklarar Henning Bøgh Christiansen.
 
Vissa av husen på Langeland är semesterbostäder som är obebodda under längre perioder.
Enligt Henning Bøgh Christiansen utgör detta ännu en utmaning som fjärravläsning har kunnat lösa. Företaget sparar mycket tid eftersom de inte längre behöver skicka ut och använda sig av mätaravläsningskort: “Alla data levereras till oss, vilket innebär stora besparingar för oss.”
 
“Vi försöker självfallet göra mätaravläsningen så enkel som möjligt.”

Samtidigt som sopbilarna avläser de flesta mätarna i mätarpoolen arbetar Henning Bøgh Christiansen kontinuerligt med att optimera drive-by-lösningen med hänsyn till försörjningsföretagets specifika villkor. Detta involverar att göra små justeringar och prova olika saker – ofta i samarbete med Kamstrup – för att ta reda på exakt vad som fungerar. 

 
Målet är att alla mätare ska avläsas automatiskt för att göra mätaravläsningen så enkel som möjligt. “Tillsammans hittar vi den bästa lösningen – trots allt vet vi vad som fungerar för våra dagliga uppgifter, samtidigt som Kamstrup är experter på sin produkt,” förklarar Henning Bøgh Christiansen.
Om kunden:
Langeland Forsyning
Mätpunkter: 7 400
 
Om lösningen:
MULTICAL 21
READy mobil avläsning
Områdesmätare