Vatten
Vattenförlust
Kostnadshantering
Läckagedetektering

Vattenbalans och läckage

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att göra dagliga vattenbalanseringar och upptäcka läckage och sprickor i nätverket

Vattenbalans och läckage

Förutsättningar för vattensvinn

Mängden utpumpat vatten (m3/år)
Aktuell nivå av vattensvinn (m3/år)

Kostnader för vattensvinn

Uppskattad minskning av vattensvinn tack vare läckagedetektering (m3/år)
* Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m3)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Minimera vattenförluster

Skydda avkastningen med noggrann mätaravläsning

Förknippade beräkningar