Vatten
Automated Meter reading (AMR)

Fältbesök och kundtjänst

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att göra färre fältbesök och kundtjänstsamtal i och med mer tillgängliga data

Fältbesök och kundtjänst

Kostnader för fältbesök

Uppskattat antal besök relaterade till fakturering, tryck i kranen eller vattentemperatur (besök/år)
* Kostnad per fältbesök (SEK/besök)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

80 % av mätarna avläses automatiskt från sopbilar

Langeland Forsyning, Danmark

En digital framtid för vattenbolag, idag

Är du beredd att skörda fördelarna?

Förknippade beräkningar