Vatten
Automated Meter reading (AMR)

Att komma ihåg vid datainsamling

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att eliminera kostnader relaterade till uppföljning av saknade eller felaktiga mätaravläsningar

Att komma ihåg vid datainsamling

Kostnader för uppföljning

Gns. antal påminnelser (påminnelser/år)
* Kostnad för hantering av påminnelser (SEK/påminnelser)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Maximal nytta från fjärravläsning av vattenmätare

Västervik Miljö & Energi AB Sverige

Förknippade beräkningar