Vatten
Automated Meter reading (AMR)

Automatisk datainsamling

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att minska kostnader för datainsamling jämfört med avläsning via drive-by-teknik

Automatisk datainsamling

Kostnader för automatisk datainsamling

Antal mätare att läsa av (mätare/år)
* Kostnad för insamling via drive-by-teknik (SEK/mätare)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

80 % av mätarna avläses automatiskt från sopbilar 

Langeland Forsyning, Danmark

Förknippade beräkningar