Vatten
Hållbarhet
Trådlös mätaravläsning

"Det handlar till syvende och sist om att göra förbrukningen synbar."

Kontroll av vattenflöde

Detaljerad information om vattenförbrukningen identifierar läckor i tidigt stadium.

Vattenbolaget i Strib (Danmark), en stad med ca 5 000 invånare och 1 700 vattenanslutningar, sparar dyrbart kranvatten genom att installera elektroniska vattenmätare och ett stationärt fjärravläsningssystem.

"Våra kranvattenresurser är inte obegränsade. Därför är det helt avgörande att hålla ett konstant fokus på förbrukningen och att hjälpa våra kunder reglera sin förbrukning av egen fri vilja." Anton Petersen, Strib vattenbolag

Historien ger honom rätt: Strib fick sina första vattenmätare 1986. Staden förbrukade då 390 000 m3 vatten. Två år senare


har den siffran sjunkit med 30 % till 270 000 kvadratmeter!

Nu tar Strib vattenmätningen till en högre nivå för att optimera sin mätaravläsning i syfte att spara vatten och ge sina kunder bättre service.

Förbrukningsdata från vattenmätarna överförs direkt till vattenbolagets datorer utan någon mänsklig inblandning. Härifrån hämtar driftchefen sina dagliga uppdateringar från vattennätet och övervakar alla mätarpunkter. Han kan till och med exportera förbrukningsdata direkt till sitt faktureringssystem utan att lägga till några extra kunduppgifter.

Men vad som är ännu 


viktigare, fjärravläsningssystemet ger vattenbolaget tillgång till detaljerad information om vattenförbrukning och därmed upptäcka läckor och andra oregelbundenheter i ett tidigt skede.

Månatliga avläsningar görs på alla vattenmätare och förbrukningsdata görs åtkomliga för konsumenterna på vattenbolagets webbsida.

“Vi har två skäl till detta,” säger Anton Petersen. "Vi måste både ge våra kunder möjlighet att göra vad som behövs när det finns potential för att spara vatten, och vi som vattenleverantör måste ha kontroll över var vattnet rinner i systemet. "


"Vi måste både ge våra kunder möjlighet att göra vad som behövs när det finns potential för att spara vatten och vi som vattenleverantör måste ha kontroll över var vattnet rinner i systemet. "

Anton Petersen, Strib vattenbolag

Tvistelösning

Exakta uppgifter grundade i faktisk förbrukning garanterar bättre kundservice.

Övervakning av vattenförbrukningen för optimering av både service och nät var en avgörande faktor för Stribs vattenbolags val av en stationär lösning för mätaravläsning. Anton Petersen berättat om en årlig mätaravläsning som vid ett tillfälle visade på en överförbrukning på mer än 1 000 m3. Fallet gick till domstol vilket var mycket besvärande för både vattenbolag och kund. 

"Vi måste hindra att sådana fall uppstår, via täta mätaravläsningar och omedelbara läckagevarningar."

Månatliga mätaravläsningar garanterar korrekta data för fakturering med faktisk förbrukning (istället för uppskattad


förbrukning). Men viktigast är ändå att vattenbolaget kan övervaka vattenförsörjningen dagligen tack vare realtidsinformation från vattenmätarna.

Daglig övervakning är ett kraftfullt verktyg för felsökning och ger oss en solid databas för optimering av nätets prestanda.

Den inledande orsaken till utbyte av vattenmätarna var ett behov av att kunna läsa av mätarna under jord på distans. Det var alltid mycket svårt att erhålla förbrukningssiffror från underjordiska mätare och på vintern var luckorna ofta fastfrusna.

På så sätt kan vattenbolaget t o m 


erbjuda sina kunder en vattendisplay som är kopplad till vattenmätaren. Displayen kan placeras inne och låter konsumenten hålla koll på sin förbrukning i realtid. Displayen används av hamnkaptenen som nu kan vidta omedelbara åtgärder i händelse av en läcka - ett mycket användbart verktyg för konsumenter som måste hantera ett stort antal användare och som kanske inte känner samma ansvar som om de var hemma. En läckagevarning kan utlösas av allt från en droppande kran till ett trasigt rör.

Bättre service, sänkta kostnader

"Konsumenterna kommer inte att få höjda priser, bara bättre service. Våra kunder kommer inte att få några mer problem med mätaravläsning och vi kommer att göra stora besparingar av kostnader och administrativt arbete som orsakas av manuell mätaravläsning. Och med tanke på kranvattnets nuvarande pris är vattenbesparing till en lika stor fördel för privatekonomin."

Anton Petersen, Strib vattenbolag


Plug and play-lösning

Automatisk mätaravläsning via radio.

Automatisk mätaravläsning - Radio Link Network - är en trådlös infrastruktur som kan samla in data från alla typer av förbrukningsmätare (vatten, värme, kyla och el) via öppet radioprotokoll Wireless M-Bus.

Radiolänklösningen valdes som ett enkelt plug and play-system för automatisk mätaravläsning, vilket kräver endast några få komponenter och ett minimum av konfiguration.

Databehandlingssystemet gör att vattenföretaget kan välja enskilda konsumentprofiler för analys och jämföra 


förbrukningen i enskilda hushåll.

Radiolänk är en populär lösning i stadsområden med hög folktäthet samt i avlägsna områden, t ex öar, med begränsad åtkomst.

Vattenmätarna använder ultraljudsmätning med mycket hög precision. Via dataloggning lagras all förbrukningsinformation och de elektroniska mätarna är förprogrammerade att utfärda varningar vid onormala förbrukningsmönster. Även om vattenmätarna är elektroniska, är de mycket motståndskraftiga mot orenheter och kan stå emot extremt höga flöden utan att prestandan påverkas.

Strib vattenbolag, Danmark

Lösning:

- 1 700 intelligenta vattenmätare: Kamstrup, MULTICAL 21, elektronisk ultraljudsvattenmätare.

- Automatisk mätaravläsning via radiolänk - infrastruktur för trådlös kommunikation, plug and play-system med Wireless M-Bus öppet radioprotokoll.

- Vattendisplay: Water Ensemble from GEO, trådlöst kopplad till Kamstrups vattenmätare.


Kontakter för mer information

Strib Vandværk A.m.b.a.
Rudbæksmøllevej 7 
Strib 

DK - 5500 Middelafart 

E-post: vand@strib.dk

Flemming Søgren Nielsen, försäljningsingenjör

Tel: +45 2756 7544 

E-post: fsn@kamstrup.dk