Automatisk datainsamling

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att minska kostnaderna relaterade till manuell insamling av mätdata

Automatisk datainsamling

Kostnader för manuell datainsamling

Antal mätare att läsa av (mätare/år)
* Kostnad för manuell datainsamling (SEK/mätare)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Maximal nytta från fjärravläsning av vattenmätare

Västervik Miljö & Energi AB Sverige

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme

Förknippade beräkningar