Mobil och handhållen mätaravläsning

Den enkla lösningen för små projekt

En enkel, snabb och billig mobil mätaravläsningslösning för små projekt

Med vår mobila mätaravläsningslösning kan du läsa av mätare snabbt och enkelt genom att använda tillförlitlig trådlös datakommunikation över M-Bus. Med mobil mätaravläsning minskar du den tid som läggs ned på att läsa av mätare och du undviker fel, eftersom mätarna avläses digitalt, utan störningar för dina kunder.
Den datakommunikation som används i Kamstrups mobila mätaravläsningslösningar och Kamstrups lösningar med fasta nätverk är densamma, vilket innebär att du när som helst kan uppgradera din mobila mätaravläsningslösning till en lösning med fast nätverk.

Trefaldiga fördelar med fjärravläsning

"Vi läser av minst en gång per månad för att få informationskoderna. Så garanterar vi att alla läckor upptäcks mycket snabbt. Innan vi hade fjärravläsningssystemet hade vi ingen möjlighet att upptäcka mindre läckage i lägenheterna förrän vi gjorde den årliga avläsningen."
 
Henrik Hansen, förste vaktmästare vid Gildbroterrassernes bostadsrättsförening.

Utvidga till större projekt

Den enkla men effektiva mobila/handhållna lösningen för mobil mätaravläsning kan utvidgas till större projekt, eftersom den grundläggande utformningen redan är på plats. Detta är till fördel för utvecklare som bygger i faser, eftersom förbrukardata kan avläsas och användas för avräkning medan de nästa faserna byggs.
Detta säkerställer pågående förtjänster genom hela byggnadstiden. När projektet är fullbordat kan lösningen utvidgas till en helt automatiserad eller lagrad nätverkslösning.
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.