READy Flex

Kombinera mobil avläsning med ökade data från valda mätare

Fjärravläs det du behöver

Kombinera mobil avläsning med ökade data från valda mätare
Med hjälp av READy Flex kan du kombinera din befintliga lösning READy Mobile Reading, med småskaliga datainsamlingsenheter, såsom READy MiniConcentrator eller READy 4G Bridge, som finns placerade hos strategiska kunder eller vid strategiska platser i ditt försörjningsområde. På så sätt berikar du dina vanliga avläsningar som används för fakturering med mer detaljerad information. 

Förbättrad kundservice
Du kan tillhandahålla både privata kunder och strategiska kommersiella kunder med en enkel och kostnadseffektiv lösning, där du kan ge dem åtkomst till en kundportal, där de kan följa sin egen förbrukning. Detta är särskilt användbart om kunderna behöver mätdata från sina sommarstugor eller andra fastigheter som de inte vistas i regelbundet eller om kunden är intresserad av att övervaka sin egen förbrukning. Det är även ett utmärkt verktyg för att undvika tvister eller om kunderna har frågor gällande sina räkningar, eftersom de får en tydlig översikt över sin egen förbrukning.

Ett transparentare distributionsnät

Du kan öka datainsamlingsfrekvensen eller välja strategiskt viktiga mätare eller givare utan de kostnader och den planering som krävs för att upprätta ett fullständigt kommunikationsnät för hela ditt distributionsområde.

Detta kan ge dig kontinuerligt uppdaterade data om den volym som du pumpar till ett specifikt område. Dessa data kan användas för att analysera nattförbrukningen och göra det möjligt för dig att bättre upptäcka läckage och minimera vattenförluster. Du kan även få åtkomst till detaljerad information om trycket i ditt distributionsnät genom att installera och avläsa tryckgivare. Detaljerad kunskap om trycket i nätverket hjälper dig att utöka livslängden på dina rör, sänka dina energikostnader och minska förlust i samband med läckage.

Håll koll på dina data

Hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får enkel åtkomst till dina data samt ett brett utbud av verktyg som ger dig en översikt över dina mätdata och hjälper dig att utnyttja dem. Förbrukningsdata kan exporteras till ditt faktureringssystem eller en e-postadress, antingen manuellt eller via automatiska kommandon.

READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering, vilket gör programmet intuitivt och lätt att använda. Du kan gruppera dina mätare i READy Manager för att få en översikt över förbrukningen och andra parametrar i olika delar av ditt distributionsnät. Du kan skapa grupper baserade på geografi eller skapa grupper med kunder, för vilka du vill följa förbrukningen nära.

Kundreferenser

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du göra just detta och omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.