READy Wired Reading

Fjärravläsning av mätare i ett trådbundet system

Snabba och stabila avläsningar med hjälp av ett trådbundet M-Bus-system

Ett nätverk av mätare som är sammankopplade via kablar i ett trådbundet M-Bus-nätverk ger snabb och robust fjärravläsning av mätare. Kamstrups vatten- och energimätare stöder avläsning via ett trådbundet M-Bus-nätverk och kan avläsas med hjälp av ett READy-fjärravläsningssystem.

På grund av den trådbundna anslutningen lämpar sig en trådbunden M-Bus särskilt för flerbostadshus där mätarna är placerade relativt nära varandra och i situationer där fjärravläsning via trådlös kommunikation inte är möjlig. Ett trådbundet M-Bus-nätverk kräver minimalt underhåll och genom denna metod kan man samla in och avläsa mätare snabbt. Genom att välja ett trådbundet system säkerställer du att du får optimal batterilivslängd från dina mätare, även om du behöver avläsa data frekvent.

Allt detta garanterar flexibilitet och gör att du kan lita på att ditt system stödjer dina krav, nu och i framtiden. Samtidigt kan du driva ditt nätverk både snabbt och tillförlitligt.

Manuell och automatisk mätaravläsning
Dina data uppdateras automatisk på dygns- eller timbasis. Du kan när som helst manuellt läsa av dina mätare med READy Manager direkt från anläggningen.

En manuell avläsning från anläggningen går snabbt och ger dig fullständig kontroll över vilka data du behöver, t.ex. för att analysera oregelbundenheter i ditt distributionsnät. De automatiska avläsningarna tillhandahåller kontinuerlig åtkomst till larm och infokoder när de dyker upp och detta gör att du kan agera snabbt och begränsa eventuella följdskador. Samtidigt får du en översikt över förbrukningen över tid för korrekt fakturering, analys av förbrukningsmönster osv.

Ett system för både trådbunden och trådlös M-Bus

Med ett READy fjärravläsningssystem kan du avläsa både dina trådlösa mätare och mätare i ett trådbundet M-Bus-nätverk. Med andra ord är READy den ideala lösningen om du vill hålla möjligheterna öppna eller om du har en kombination av olika mätare och behöver ett system som kan avläsa mätare både via en trådbunden och trådlös M-Bus.

Att bygga ett trådbundet M-Bus-nätverk

För att kunna avläsa dina mätare via ett trådbundet M-Bus-nätverk måste varje mätare vara utrustad med en M-Bus-modul och vara ansluten till en M-Bus Master-enhet.

M-Bus Master-enheten är enkel att installera och eftersom den är motståndskraftig mot damm, vatten och fukt kan den installeras nästan var som helst. En enkel M-Bus Master kan avläsa upp till 250 mätare och stödja upp till 2 800 m kabel. Ett M-Bus-nätverk kan expanderas till att omfatta 1 250 mätare, med en maximal kabellängd på 14 km. Därmed är nätverkets storlek flexibel och nätverket kan anpassas efter dina behov.

Håll koll på dina data

Hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får enkel åtkomst till dina data samt ett brett utbud av verktyg som ger dig en översikt över dina mätdata och hjälper dig att utnyttja dem. Förbrukningsdata kan exporteras till ditt faktureringssystem eller en e-postadress, antingen manuellt eller via automatiska kommandon.

READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering, vilket gör programmet intuitivt och lätt att använda. Du kan gruppera dina mätare i READy Manager för att få en översikt över förbrukningen och andra parametrar i olika delar av ditt distributionsnät. Du kan skapa grupper baserade på geografi eller skapa grupper med kunder, för vilka du vill följa förbrukningen nära.

Kundreferenser

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du göra just detta och omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.