READy Network Reading

Ta farväl av manuella avläsningar och få dina data för både faktureringsändamål och avancerad analys automatiskt

Fullständigt automatiserad mätaravläsning

Frekventa mätaravläsningar ökar det potentiella värdet av dina mätdata. Ju oftare du läser av dina mätare, desto mer värde kan du realisera när det gäller att optimera din drift.

Förutom att säkerställa rättvis och korrekt fakturering, gör ett nätverk det även möjligt för dig att optimera din drift via analys av vattenförlust och tryck genom distributionsnätet i nära realtid.

Att etablera ett nätverk

Genom att installera en eller flera fasta datainsamlingsenheter i ditt försörjningsområde, kan du avläsa mätarna och givarna automatiskt med data och information om infokoder eller larm när du kommer hem, dagligen, per timme eller med 5 minuters mellanrum, beroende på dina behov. 

En datainsamlingsenhet består av en eller två antenner som plockar upp signaler från mätarna. Antennen är ansluten till en koncentrator som sedan överför data till READy Manager som är ett medföljande mätdatahanteringsprogram som håller reda på och lagrar dina mätdata för vidare användning. 

Det är enkelt att installera datainsamlingsenheter och etablera ett nätverk, men du kan även låta oss ta hand om detta.

Så fungerar det

Det behöver inte vara svårt att komma igång med fjärravläsning. Med ett READy fjärravläsningssystem kan du ta farväl av manuella avläsningar, rapportering via internet och uppskattade beräkningar. Nu kan du själv läsa av förbrukningsdata automatiskt, utan att behöva störa kunderna.

Håll koll på dina data

Hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får enkel åtkomst till dina data samt ett brett utbud av verktyg som ger dig en översikt över dina mätdata och hjälper dig att utnyttja dem. Förbrukningsdata kan exporteras till ditt faktureringssystem eller en e-postadress, antingen manuellt eller via automatiska kommandon.

READy Manager har ett enkelt användargränssnitt med en startskärm och ikonbaserad navigering, vilket gör programmet intuitivt och lätt att använda. Du kan gruppera dina mätare i READy Manager för att få en översikt över förbrukningen och andra parametrar i olika delar av ditt distributionsnät. Du kan skapa grupper baserade på geografi eller skapa grupper med kunder, för vilka du vill följa förbrukningen nära.

Maximal nytta från fjärravläsning av vattenmätare

Västervik Miljö & Energi AB
Sverige

Västerviks kommun omfattas av ett väldigt stort område som gör det väldigt tidskrävande att avläsa vattenmätare manuellt. Det är i synnerhet utmanande att avläsa mätare i kuperad terräng, såsom i tätorten Ankarsrum.

Fjärravläsning av mätare i kuperad terräng erbjuder en rad fördelar och kommunen valde därmed att gå över till fjärravlästa mätare, både för att spara pengar och resurser som går åt vid manuell avläsning av mätare. Fjärravläsning möjliggör även för automatiserad fakturering och gör det enklare att upptäcka läckage och andra oregelbundenheter.

Gör mesta möjliga av dina data

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Med rätt verktyg kan du omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.

Ta nästa steg och utnyttja ditt nätverk fullständigt med Kamstrups analysverktyg för vattenbolag: Water Intelligence och Incidents. Med hjälp av dessa kan du enkelt gå från tanke till handling. 

Dina mätvärden organiseras, visualiseras och analyseras automatiskt för att ge dig en total överblick över ditt distributionsnät och ger dig detaljerad kunskap som hjälper dig att lättare kunna prioritera dina insatser.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6