Vatten
Läckagedetektering
Driftseffektivitet

Postat den 27 september 2021 av Jesper Daugaard

Ny smart teknik förändrar branschen

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, är ett av landets kommunala företag som optimerat sin vattenförsörjning med hjälp av nya moderna verktyg.

Med nya sätt att lokalisera läckage, skapas också nya sätt att arbeta på. De smarta mätarna, flowIQ2200, tillsammans med analysverktyget Leak Detector ger våra kunder en unik transparens för att övervaka ledningarna och upptäcka läckor innan problemen uppstår. En lösning som levererar rätt information, vid rätt tillfälle för att effektivt åtgärda läckage.

Vakin är ett kommunalt VA- och avfallsbolag som arbetar för hållbar utveckling i sina ägarkommuner, Umeå, Nordmaling och Vindeln. Sedan 2019 har de använt våra flowIQ® 2200-mätare som lyssnar efter läckor, dolda under marken. Med hjälp av den nya tekniken har Vakin identifierat flera nya läckor och skapat förutsättningar för att reagera på de allra minsta avvikande förbrukningsmönster.

Utmaningen i att se det som pågår under marken

Vi har träffat Walter Jonasson, underhållschef på Vakin. Tillsammans med avdelningens 30 medarbetare ansvarar han bland annat för att identifiera och åtgärda vattenläckage och övriga ärenden i sina ägarkommuner.

Vi löser all problematik kopplat till vatten och avlopp, som när någonting är trasigt och behöver lagas. Problemet med just vattenledningar, är att de är nergrävda i marken som gör det svårt att förutse var nästa läckage kommer dyka upp. Så beskriver Walter Jonasson utmaningarna i det dagliga arbetet.

”Det har blivit ett paradigmskifte för hela vårt arbetssätt. När vi nu har tillgång till informationen om var läckorna finns, innan de blivit synliga, kan vi planera vårt arbete på ett bättre sätt. Vi kan nu väga vad som är mest praktiskt att ta först samt lägga upp vårt jobb för att påverka kunden och omgivningen på minsta möjliga sätt.”

Högre mätfrekvens som identifierar mycket små avvikelser

Med våra senaste mätare får vi mer frekventa uppdateringar för vattenförbrukningen vilket ger nya förutsättningar i vårt arbete. Vi har tillgång till rapporter varje timme, med fler mätvärden. Det gör att vi kan reagera på mindre avvikelser än tidigare.

Den nya tekniken har också resulterat i flertalet nya solskenshistorier för Vakins verksamhet och deras kunder, som Walter Jonasson gärna delar med sig av.

Vi hade två identiska hus, där vi såg att en av dem hade mycket högre förbrukning än det andra. När vi djupdök i detta, kunde vi se att det var fel på pannanläggningen i ett av husen. Den öste ständigt in nytt kallvatten. Det fick dels anläggningen att rosta mycket fortare, men gjorde även att kunden fick betala mer fjärrvärme för att värma upp det kalla vattnet. En avvikelse, detekterat av mätarna, som sparade stora summor för slutkunden.

Ett oplanerat arbete är upp till dubbelt så dyrt som ett planerat

Att minska vår vattenförbrukning och att använda våra resurser på ett mer effektivt sätt kan även bidra till minskade kostnader.

Vi brukar uppskatta att vi har läckage på 17-20%. Tänk om vi skulle kunna minska denna siffra och istället komma ner till 10%. Då pratar vi miljonbelopp, så självklart finns det pengar att spara, konstaterar Walter Jonasson.

Samtidigt som det är svårt att uppskatta ett monetärt värde på besparingen av vatten, bidrar mätningslösningen till ett arbetssätt som i sin tur skapar mervärde för Vakin.

I stora drag är ett oplanerat arbete upp till dubbelt så dyrt som ett planerat, förklarar Walter Jonasson. Så att vi nu har fått bättre förutsättningar för att förutse och planera vårt arbete, skapar mer kostnadseffektiva processer för oss. Vi hinner planera för vilka material vi behöver ha med oss och vi kan också prioritera åtgärder för de olika läckorna. Vi vinner helt enkelt mer tid.

Digitaliseringens outtömliga möjligheter

När det kommer till framtidens digitalisering är Walter hoppfull inför hur Vakin kommer att fortsätta kunna nyttja smart teknik och dess potential.

I framtiden ser vi möjligheten att kombinera och analysera alla de värden som vi sitter på idag. Som att kunna kombinera den data vi har får från dagens mätningslösning till exempelvis en avloppspumpstation. De funktionerna finns redan i Kamstrups programvara idag och i framtiden hoppas vi kunna utveckla våra system för en utökad effektivitet med ännu smartare arbetssätt, avslutar Walter Johansson.


Skribent


Relaterade blogginlägg