Vatten
Smart mätning
Trådlös mätaravläsning

5 saker att "bocka av" när man väljer automatiserad mätaravläsning

När DIN Forsyning nyligen testade en ny mätaravläsningsteknologi, var det inte första gången som de arbetade med fjärravläsning. Som ett av Danmarks största försörjningsföretag, tar DIN Forsyning sin roll att påverka den teknologiska utvecklingen väldigt seriöst och de vill att mindre bolag ska kunna dra nytta av deras lärdomar. I detta blogginlägg delar verksamhetschefen Keld Jensen med sig av sina fem viktigaste punkter avseende implementering av automatiserad mätaravläsning.
På DIN Forsyning har vi gjort en lång resa när det gäller mätaravläsning. Från manuella avläsningar och tusentals handskrivna brev till datainsamling via sopbilar. Från drive-by till olika former av nätverksavläsning och nu senast Kamstrups nya linkIQ® teknologi. Våra möten med dessa flera olika system har till största delen varit resultatet av flera sammanslagningar genom åren, vilket har lett till ett brett distributionsområde. 
Med varje resa följer ny erfarenhet och vi har alltid känt ett ansvar att dela våra erfarenheter med våra kollegor inom energibranschen – i slutändan för vår ömsesidiga fördel. Därför kommer jag att gå igenom det som jag anser vara det viktigaste när man som bolag överväger en lösning med automatiserad mätaravläsning.

#1: Definiera dina behov

På DIN Forsyning är det vår ambition att samla in data enbart genom fjärravläsning. Vårt distributionsområde karakteriseras dock av avsevärda variationer som kräver olika typer av fjärravläsning, vilket återspeglas i antalet teknologier som vi använder idag. Staden Esbjerg är till exempel uppbyggd på betong, medan de mindre städerna har stora stadsdelar med enbart enfamiljshus och landsbygdsområdena består av kullar, dalar och husen står flera hundra meter ifrån varandra.

 

En annan viktig faktor är dina drifts- och underhållsbehov. Hur vill du spendera dina arbetstimmar? För oss har en viktig fokuspunkt varit att begränsa timmarna vi spenderar på reparationer och servicearbete, så att vi kan spendera mer tid på uppgifter som skapar värde istället – såsom att optimera vårt distributionsnät och tillhandahålla en mer riktad vägledning för våra kunder.

Det faktum att en storlek sällan passar alla är inget nytt inom smart mätning. Men jag nämner det ändå eftersom det befäster vikten av att titta noga på (alla) dina behov innan du väljer en lösning eller flera lösningar för att matcha dem. Detta tar oss till min andra punkt.

#2: Låt dig inte förblindas

Det är lätt att lockas av möjligheterna i samband med introduktionen av nästa generations mätare eller system. Eller den efterföljande generationen. Men det är viktigt att hålla fokus på det du behöver idag och imorgon, snarare än eventuella framtida möjligheter och funktioner. Tänk också på att all ny teknologi stöter på utmaningar i tidiga skeden, vilket påverkar den tid som krävs innan teknologin faktiskt levererar som utlovat. Vi har lärt oss av erfarenhet att det du ser på pappret inte alltid är det du får. 

Nya teknologier dyker ständigt upp. Men som ett offentligt allmännyttigt bolag är det vår skyldighet att hantera våra kunders investeringar på bästa möjliga sätt. Detta innebär att ha en långsiktig plan men att välja investeringar som levererar värde inom en överskådlig framtid. 


#3: Välj rätt partner

Punkt nummer tre på min lista kan vara det bästa rådet: försök inte sätta ihop en provisorisk lösning själv eftersom det sällan fungerar som du tänkt dig. Samarbeta istället med en erfaren lösningsleverantör som kan sitt område och kan ge dig den hjälp och vägledning som du behöver från början till slut i ditt projekt.

Att vandra på okänd mark kommer oundvikligen att medföra en brant inlärningskurva för alla inblandade. Välj en partner du litar på och som du kan ha en öppen och ärlig dialog med, oavsett om allt går enligt planerna eller inte.


#4: Var rätt partner

Goda partnerskap bygger inte enbart på leverantören. Se även till att överväga potentiella partners inom branschen. Vi har vid flera tillfällen tagit kontakt med närliggande bolag om möjliga samarbeten och dessa typer av partnerskap hjälper ofta till att, inte bara sänka investeringskostnaderna, utan även förbättra investeringarnas effektivitet. Det kan vara allt från att dela ett radionätverk med ett närliggande bolag till att samla in och leverera mätdata direkt till ett annat bolag – för att inte tala om värdefull kunskapsdelning, särskilt för mindre bolag. 

#5: Lär dig allt du kan

Redan från början antog vi en väldigt strukturerad inställning till driftsättningen och testningen av vårt linkIQ®-nätverk för att säkerställa att vi samlade in så mycket kunskap och så många lärdomar som möjligt. Till exempel inkluderade fälttestet 34 mätare som levererades till oss från 90 av våra medarbetare för att avgöra påverkan av olika förhållanden och scenarier. Alla fyllde i ett formulär med detaljerad information om vilken typ av hus de bodde i, vilket år huset var byggt, om mätaren fanns i ett rum med eller utan fönster osv. Vi arbetade lika systematiskt med att installera placeringar av antenner, besöka varje adress för att göra individuella platsspecifikationer och dokumentera alla aspekter rörande installationen. 

Vi har genomfört fälttester tidigare där vi inte registrerade våra upptäckter, vilket oundvikligen ledde till att vi glömde dem med tiden. Denna gång registrerade vi allt och alla visste vad som skulle göras och resultatet blev en mycket exakt bild av vad denna teknologi kan åstadkomma.  

 

Nya möjligheter framöver

I början innebar manuella avläsningar, felaktiga avläsningar, uppföljningar och kundfrågor att vår årlig avläsning kostade enorma summor pengar och tid. Det tog 10 dagar för 14 personer att säkerställa att alla våra data togs emot och registrerades i vårt datasystem. Med hjälp av automatiserad nätverksavläsning kan vi idag erhålla en helt annan effektivitetsnivå och ett nytt utbud av optimeringsmöjligheter för vårt distributionsnät, drift, underhållsarbete och kundinteraktion. Resan är inte över, men vi har kommit en bra bit på vägen.

 

Läs andra kundreferenser om vatten härRelaterade blogginlägg