Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Vattenförlust

Postat den 2 februari 2021 av Sune Dupont

Tre nya exempel på upptäckta läckage med hjälp av akustisk läckagedetektering

Det har nästan gått ett och ett halv år sedan vårt senaste blogginlägg om exempel på upptäckta läckage med hjälp av akustisk läckagedetektering (ALD). Nu vill vi dela med oss av en fortsättning och berätta om andra typer av anmärkningsvärda läckage som vattenbolag har upptäckt med hjälp av ALD.

Runt sommartid förra året introducerade vi vår ALD-lösning (akustisk läckagedetektering). Den består av vattenmätaren flowIQ®2200 som mäter akustiska ljud i rören, analysverktyget Leak Detector och vår Leak Monitoring Service – en banbrytande lösning på de utmaningar som bolagen ställs inför när det gäller att identifiera och hitta läckage. Sedan dess har ett stadigt växande antal bolag utnyttjat den här lösningen. Många läckage och rörbrott har upptäckts, vilket gör att vattenbolagen – och deras kunder – kan spara pengar, tid och obekväma överraskningar.

Vissa läckagetyper som har identifierats tack vare lösningen är nya och skiljer sig från de typer vi skrev om i vårt senaste blogginlägg om exempel på upptäckta läckage med hjälp av akustisk läckagedetektering (ALD) i september förra året. Antalet olika typer av vattenförlust ute i fält är enorm. Därför anser vi att det är lämpligt att följa upp vårt senaste blogginlägg och även visa upp dessa nya, anmärkningsvärda exempel, så att du vet vad du ska leta efter när du använder ALD-lösningen i ditt arbete.

Bild 1. Ett rör börjar läcka och repareras (vänster cirkel). Några månader senare börjar samma rör läcka igen (höger cirkel). Båda gångerna upptäckte ALD-lösningen läckaget.

Flera läckage på samma rör i samma distrikt

Som vi tidigare har diskuterat, kan det vara svårt att veta nära gamla rör måste bytas ut, utan användningen av intelligenta mätare och analysprogramvara. Trots allt behöver inte gamla rör vara dåliga rör. I detta fall behövde dock rören bytas ut.

ALD-lösningen hittade flera läckage i ett distrikt med många rör från 1950-talet. Faktum är att när renoveringen var slutförd, minskade mängden vattenförlust i distriktet från 1,7 m3/timmen till 0,3 m3/timmen! Detta hade troligtvis varit svårt att uppnå utan ALD, i synnerhet eftersom vissa rör, som redan hade reparerade läckage, började läckage igen; figur 1 visar ett exempel på ett sådant fall. Tack vare lösningen fick bolaget meddelanden om när detta inträffade och de kunde grundligt renovera och upprätthålla distriktet.

Ett ljud registreras och övervakas noggrant

I detta fall registrerade lösningen ett ljud, men det visade sig vara svårt att identifiera om ljudet orsakades av ett läckage och var läckaget i så fall fanns. Eftersom det fanns en gemensam trottoarkant för fastigheterna, kunde bolaget inte leta i hela området som de vanligtvis brukar. Bolaget höll ett öga på läckaget och lät det utvecklas tills de kände sig säkra på att det faktiskt handlade om ett läckage. Sedan stängde de av vattenförsörjningen till området och kunde slutligen verifiera, lokalisera och åtgärda läckaget.

På detta sätt orsakade de inte mer olägenheter än nödvändigt för kunderna och de slapp undersöka ett ljud som inte var ett resultat av läckaget.

Bild 2. Ett ljud detekteras av lösningen. Ljudet är lågt och på vattenbolaget är de inte övertygade om att det rör sig om ett läckage. De följer utvecklingen noggrant tills de är säkra på ett det är något som måste undersökas.

Bild 3. En större rörbrott i ett rör har registrerats av lösningen som är installerad på röret i fråga, men lösningarna som installerats på grannens servisledning registrerar även ett rörbrott (se cirkeln).

Grannarna hörde ett plötsligt ljud 

Figur 3 visar tydligt ett stort rörbrott som inträffade på en servisledning. Det uppskattas att detta enorma läckage på lite mer än 2,5 m3/timmen kunde ha kostat bolaget cirka 227 000 SEK per år, men tack vare lösningen kunde man registrera läckaget omedelbart och bolaget kunde vidta åtgärder direkt.

Det är värt att nämna att mätarna installerade i angränsande fastigheter även kunde registrera ljudet, som genererades i samband med rörbrottet, av två orsaker. För det första kan de bekräfta misstankar om omgivande bullerkällor och indikera om det är brådskande. För det andra var hälften av rören PE-baserade – och ändå kunde mätarna registrera förändringen av ljudnivån.

Man kunde se vattnet från det spruckna röret flöda genom ett närliggande avlopp. Läckaget på 2,5 m3/timmen kunde ha kostat vattenbolaget cirka 227 000 sek per år, men lösningen registrerade läckaget omedelbart och larmade bolaget.

Låt dig inspireras på kamstrup.com

Följ oss på LinkedIn.


Skribent


Relaterade blogginlägg