Vatten
Läckagedetektering

Postat den 15 april 2020 av Martin Møller Værum

Det är dags att omvärdera det traditionella läcksökningsarbetet

Det traditionella sättet att lokalisera läckage är inte längre det mest effektiva. Om du letar efter läckage genom att lyssna på avstäningningsventiler kan det hända att det finns läckage i ditt system som du varken kan höra eller upptäcka, om du inte ändrar ditt tillvägagångssätt.
Teknologierna runt omkring oss förändras snabbt. I och med att verktygen och teknologierna vi använder oss av i vårt dagliga arbete utvecklas, måste även vårt sätt att utföra vårt dagliga arbete utvecklas. Det kan vara ansträngande att ändra sina vanor och att lära sig nya arbetssätt, men det kan i sin tur leda till mindre stress och mindre manuellt arbete i och med att vi blir mer effektiva. I detta inlägg vill vi lyfta fram hur det traditionella förhållningssättet till läcksökningsarbete utmanas i och med ny utveckling – i synnerhet med den nya lanseringen av vår smarta mätningslösning som även erbjuder akustisk läckagedetektering.
  
Vad gör vi idag? 
Det vanligaste sättet att utföra läcksökning idag är att manuellt söka igenom en sektion eller ett distrikt från en ände till en annan. Denna metod är ofta kopplad till lyssningsutrustning såsom korrelatorer och lyssningsstavar som kan användas på marken och på avstängningsventilerna. Metoden är tidskrävande och måste utföras under perioder med total tystnad (gärna under natten), eftersom flödet i rören, trafiken och till och med regn kan orsaka störningar i lyssningsutrustningen. 
 
Denna process är välkänd och används av många vattenbolag, men problemet är att metoden är en engångslösning som utförs 1 till 2 gånger per år, per distrikt. Om ett nytt läckage inträffar efter att läcksökningsarbete har utförts kommer man inte hitta läckaget tills nästa läcksökningsarbete är planlagt, såvida läckaget inte är tillräckligt stort för att nå ytan.  

Traditionell läcksökning utförs ofta nattetid

Traditionell läcksökning utförs ofta nattetid

Varför är inte detta längre tillräckligt?
Allt började med en idé – kan våra smarta vattenmätare även användas för att registrera ljudet som skapas av läckage? Spoiler: Ja, det kan dom.

Med vår nya lösning är det nu möjligt att använda smarta mätare för att övervaka läckage direkt i rören. Detta är ett enormt steg framåt inom läcksökning och det ger oss kontinuerlig insikt i vad som pågår i rören genom hela försörjningsområdet – utan att behöva gå ut på fältet. 

En sak vi har lärt oss är att man inte hittar alla läckage bara genom att lyssna på avstängningsventilerna. I samband med fälttestet av vår nya lösning lokaliserade vi flera installationer där vi kunde registrera förhöjda ljudnivåer, men att bara lyssna på avstängningsventilerna var inte tillräckligt för att verifiera läckagen. Vi kunde helt enkelt inte “höra” dem, även om de uppenbarligen fanns där. 

Detta är intressant eftersom det är en indikation på att det traditionella sättet att lokalisera läckage inte längre är det mest effektiva. Och varför är avstängningsventilerna inte den optimala platsen att lyssna när du försöker lokalisera ett läckage? Lyssningsutrustningen måste passera genom både ventilen och hela vägen ned till röret i jorden. Detta betyder att det finns flera ljudbarriärer längs vägen som kan minska din chans att kunna "höra" ett eventuellt läckage. 

Om du letar efter läckage genom att lyssna på avstäningningsventiler kan det hända att det finns läckage i ditt system som du varken kan höra eller upptäcka, om du inte ändrar ditt tillvägagångssätt. 


Ett nytt sätt att identifiera läckage
Tänk dig att alla bostadsmätare i ditt försörjningsområde är utrustade med akustisk läckagedetektering och att du har ett system som kan visualisera och filtrera ljuddata så att det är enkelt att identifiera högriskinstallationer. 

Med rätt verktyg kan du upptäcka läckage mer effektivt

När du har en lista över de mest “intressanta” installationerna när det gäller ljudnivån, behöver du fortfarande gå ut och verifiera om det faktiskt finns ett läckage. Men som vi redan har konstaterat, är det viktigt att inte bara lyssna på avstängningsventilerna.

Istället har vi kommit fram till att det är nödvändigt att lyssna på rören närmare huset, vid den smarta mätaren eller på en utomhuskran, för att kunna höra det avslöjande ljudet av ett läckage. När man verifierar ett läckage är det fördelaktigt att vara två personer. En för att öppna och stänga avstängningsventilen och en som befinner sig närmare mätaren och som kan lyssna på förändringar i ljudmönstret när ventilen öppnas och stängs.  


Ett annat sätt att verifiera ett möjligt läckage är att ta bort den befintliga mätaren och placera en tillfällig tryckgivare för att övervaka trycket i hög upplösning när ventilen öppnas och stängs. Om trycket faller när ventilen stängs, är det troligt att det föreligger ett läckage i servisledningen. 

En åldrande infrastruktur och vattenförlust är bland de främsta utmaningarna som vi, inom vattenbranschen, måste ta itu med för att leverera på hållbarhetsmål 6. Och för att göra det måste vi ”förändra” våra traditionella sätt att arbeta för att bli mer proaktiva, riktade och effektiva. Och även om den ekonomiska aspekten av vattenförlust är mycket viktig, får vi inte glömma att det finns fler konsekvenser i samband med läckage än förlorade intäkter. Vi behöver även beakta det faktum att vårt högkvalitativa dricksvatten ska levereras till kunderna utan risk för kontaminering. Läckage i rören representerar en möjlig risk för föroreningar i hela systemet på grund av bakterier och smuts. 

Vår nya lösning för smart mätning och akustisk läckagedetektering är ett försök att motarbeta även det. Vi ser fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans i nästa steg.  

Skriv en kommentar nedan eller kolla in detta om du vill lära dig mer om vår nya lösning för smart mätning och akustisk läckagedetektering.


Skribent


Relaterade blogginlägg