Vatten
Vattenförlust
Läckagedetektering

Läckage och vattensvinn

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att upptäcka läckage och minska förlust av vatten snabbare

Läckage och vattensvinn

Kostnader för vattensvinn

Gns. antal läckage (läckage/år)
* Uppskattad volym per läckage (m3/läckage)
* Gns. produktionskostnad för vatten (SEK/m3)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Stora fördelar från prisbelönta gemensamma upphandlingar

Estonian Water Works Association, Estland

Minimera vattenförluster

Skydda avkastningen med noggrann mätaravläsning

Förknippade beräkningar