Lägenhetsmätning

Enkel och tidsbesparande administration av energi- och vattenförbrukning

Transparens, enkelhet och flexibilitet

Nöjda hyresgäster och minskade kostnader genom öppenhet

En lösning för lägenhetsmätning från Kamstrup ger dig en översikt över och insikt i din energi- och vattenförbrukning som du inte hade innan. Den garanterar dina hyresgäster en korrekt och rättvis debitering. Exakta mätdata presenteras på ett sätt som är lätt att förstå – på den plattform du vill (dator, surfplatta eller smarttelefon), när du vill och för vem du vill. Snabb detektering och meddelande om läckage gör att åtgärder kan vidtas omedelbart. Detta förhindrar oväntade debiteringar för hyresgästerna och sänker kostnaderna. Som en bonus kommer den individuella mätningen att leda till färre och mer lätthanterliga tvister.

Enkelhet sparar tid 

Föreställ dig hur mycket tid du kan spara genom att inte längre vara tvungen att manuellt skriva in data från årliga mätaravläsningskort och genom att slippa krångel med att få tillgång till alla lägenheter för att läsa av mätarna. Den automatiska datainsamlingen är en del av vår lösning och innebär att mätdata alltid är uppdaterad och tillgänglig. Du får också tillgång till en fullständig datahistorik för analys eller uppföljning av dina energieffektivitetsinitiativ, inte bara de aktuella mätvärdena. 


Med ett enda system för avläsning av förbrukningen av vatten, värme, kyla och el blir ditt dagliga arbete och din administration mycket enklare.

Flexibiliteten ger dig kontroll

Vilken lösning vi väljer avgörs av dina behov och preferenser för mätning i hyreshus. Vi gör det möjligt för dig att hantera faktureringen själv eller låta någon annan göra det åt dig. Vi erbjuder även ett serviceavtal som anpassas till dina behov i stället för att tvinga in dig i långa serviceavtal. På så sätt vet du exakt vad du betalar för och det finns inga dolda kostnader.

Vårt utbud av individuella mätarlösningar gör att du kan börja i liten skala och gradvis utveckla din lösning efter dina växande behov. Integration med andra program är enkel, så valet är ditt.

Läs broschyren

Värdet för dina hyresgäster är uppenbart...

Rättvis fakturering baserad på faktisk förbrukning, sänkta kostnader och inga oväntade fakturor är allt naturligtvis av stort intresse för dina hyresgäster. Med våra individuella mätarsystem kan vi även erbjuda dina hyresgäster insyn och göra det möjligt för dem att följa sin individuella förbrukning via en dator, surfplatta eller smarttelefon. 

Detta gör det möjligt för dem att få en snabb överblick, ställa in larm och jämföra sin egen förbrukning över tid. Du kommer att bli förvånad över hur många människor som kommer att ta ansvar för att ändra sina beteenden och konsumtionsmönster när det blir tydligt vilken effekt det kan få på fakturan.

Enkel kontroll av inomhusklimat

Att mäta temperatur och luftfuktighet är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att övervaka hur dina lägenheter mår. Information från Kamstrups smarta temperaturgivare hjälper dig att förebygga uppkomsten av mögel, minimera hälsorisker och förhindra stora och kostsamma renoveringar

Känner du till kraven i EED?


EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, införde bindande åtgärder för att hjälpa EU att uppfylla målet om 20 procent lägre energianvändning till 2020. I direktivet anges att individuella mätare måste installeras för att säkerställa och återge hyresgästernas faktiska förbrukning av energi och vatten.

De nya kraven är:
  • Fakturering minst en gång per år
  • Förbrukningsdatan måste göras tillgänglig två gånger per år för hyresgästen. Fyra gånger per år om hyresgästen kräver det
  • Fakturering och faktureringsinformation måste göras elektroniskt tillgänglig för hyresgästen. 
  • En grafisk jämförelse måste göra det möjligt att jämföra data med tidigare år.

Tidsgränsen för införandet är den 31 december 2016.
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.