Vatten
Smart mätning
Noggrannhet
Läckagedetektering

Hejdå mekaniska mätare

 
 

Hej smart mätning!

 

5 anledningar till varför du ska välja en ultraljudsmätare framför en mekanisk mätare

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland byta perspektiv och våga släppa taget om det gamla. Detta gäller även inom förbrukningsmätning, även om det bara är en liten del av din verksamhet. Med teknik och behov som ständigt förändras, är dags att släppa taget om mekaniska mätare och välkomna fördelarna med smarta mätare. För även om den mekaniska mätaren har varit en bra följeslagare i årtionden, räcker det inte att bara vara bra i dagens digitala värld. Smarta mätare är framtiden. Här är några av orsakerna:
 

Exakt precision

 
Alla våra smarta mätare är baserade på marknadsledande ultraljudsteknik, vilket betyder att till skillnad från mekaniska mätare, bibehåller smarta mätare samma exakta precision genom hela sin livslängd. Förutom att mäta förbrukningen från den allra första droppen och därigenom möjliggöra korrekt och rättvis fakturering, förbättras också kvaliteten på de insamlade uppgifterna, till fördel för både fastighetsförvaltningen och boende.
 
 

Ansvarsfull vattenförbrukning

 
I och med att noggranna mätdata möjliggör rättvis fakturering baserad på faktisk förbrukning snarare än på uppskattningar, ökar medvetenheten om vattenförbrukning. Det är inte bara det direkta sambandet mellan boendes vattenförbrukning och storleken på deras vattenräkningar som blir konkret. Det motiverar dem också att använda vatten mer ansvarsfullt dagligen - till förmån för sin egen plånbok, din verksamhets hållbarhetsnivå och miljön.
 

Enkel datainsamling

 
Med inbyggd fjärravläsningskapacitet, möjliggör ultraljudsmätaren datainsamling från långa avstånd, utan extra tillägg, till skillnad från den mekaniska mätaren. Detta eliminerar inte bara behovet av åtkomst till mätaren för att läsa av data. Det tar också bort risken för inexakta och felaktiga avläsningar och gör därmed tidskrävande uppföljningar till ett minne blott. Tid och resurser kan på så sätt användas till andra, mer värdeskapande aktiviteter inom fastighetsförvaltningen.
 

Livslängd

 
Mätprincipen inom ultraljudsmätare involverar inga rörliga delar, till skillnad från mekaniska mätare. Därmed påverkas ultraljudsmätare inte av slitage, som alla mätare utsätts för under sin livslängd. Resultatet är att ultraljudsmätaren inte bara har en livstid på upp till 16 år, vilket är ungefär dubbelt så länge som den mekaniska mätarens livslängd. Den kräver också ett absolut minimum av underhållskontroller under denna tidsperiod.
 

Flexibel installation

 
Ultraljudsmätaren kan installeras i alla riktningar och miljöer. Till skillnad från mekaniska mätare, äventyras inte funktionaliteten oavsett hur eller var mätaren har installerats. Detta är tack vare principen för ultraljudsmätning, den vakuumtäta designen som inte tillåter vatten eller kondens för att tränga in i mätaren, samt vår fullständigt automatiserad produktion som garanterar en jämn kvalitet, hygien och kalibrering.
 

Gör det rätt direkt, istället för att behöva göra om

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6