Individuell mätning
Internet of things (IoT)
Kommunikationsteknologier

IoT inom individuell mätning*

* I kontexten av batteridrivna enheter

IoT eller inte IoT?

Är det frågan du ska ställa dig?

Just nu befinner vi oss alla på en spännande resa inom smart mätning med flera olika kommunikationsalternativ att välja mellan. En av möjligheterna är Internet of Things (IoT).

IoT tillhandahåller flera smarta svar. Men tekniken ger även upphov till en del frågor som du bör ta ställning till för att ta reda på om IoT är rätt för dig. I denna broschyr går vi igenom fördelar och nackdelar med olika teknologier för att hjälpa dig på vägen. 

Först bör du definiera dina affärsbehov. Välj sedan teknologi därefter.
Vilka krav har du på batterilivslängd, datafrekvens och nätverkets räckvidd? Behöver du data endast som underlag till fakturering eller även för att optimera driften? Vill du ha fullständig kontroll över ditt distributionsnät? Eller föredrar du att överlåta ansvaret till en extern part?

Hur ser ditt företags verklighet ut? 
... det är frågan!

Att välja kommunikationsteknologi är som att välja en ny bil

Föreställ dig att du måste välja mellan en sportbil och en minibuss. Båda är bra, men på olika sätt. Ingen av dem kan leverera på alla områden. Ibland behöver du ta dig från A till B riktigt fort. Ibland vill du att hela familjen åker med och då kanske tid inte är något problem.

Att välja rätt kommunikation för dina smarta mätare är en liknande utmaning. Det finns ingen teknologi som kan ge dig allt. Så om du är tvungen välja, välj den som ger dig mest av vad du behöver. Det finns många saker att tänka på, men börja fundera på vad du värderar högst: flexibilitet eller kontroll? 

En av teknologierna är Internet of Things (IoT) som ibland presenteras som svaret på alla frågor när det handlar om uppkopplingsmöjligheter. Samtidigt som IoT ger vissa svar, så ger det även upphov till en del frågor som du bör ta i beaktande för att ta reda på om IoT är rätt för dig.

”Om en och samma kommunikationsteknologi inte kan uppfylla alla behov i dina byggnader, så betyder det inte att du behöver nöja dig med det”

En storlek passar inte till alla. I vissa fall kan det rätta beslutet vara att ha en kombinerad lösning med t.ex. Wireless M-Bus-teknologi och IoT. Kom ihåg att dina behov kommer före teknologin. Systemet ska passa din verklighet, inte tvärtom.