Individuell mätning
Smart mätning
Vattenförlust
Driftseffektivitet

Välkomna en enklare arbetsdag

Smart mätning som hjälp i ditt dagliga arbete!

Spenderar du mycket tid på vattenmätning och fakturering? Orsakar mätaravläsningar, uppföljningar eller läckage/rörbrott onödiga kostnader och servicearbeten i de byggnader du förvaltar? Låt oss förenkla din arbetsdag. READy mätaravläsningssystem förenklar ditt arbete med vattenmätning genom att tidseffektivisera arbetet så att du har ett bekymmer mindre att oroa dig för.

Fördelarna med READy fjärravläsningssystem:

1) Du sparar tid

 • READy frigör tid så att du kan fokusera på andra viktiga uppgifter – inga fler tidskrävande manuella avläsningar.
 • READy säkerställer snabb och tillförlitlig insamling av mätdata från alla lägenheter samtidigt och du slipper tidskrävande planering.
 • READy erbjuder snabba, noggranna och tillförlitliga förbrukningsdata från alla mätare – inga fler uppföljningar på inexakta eller felaktiga avläsningar.
 • READy möjliggör exportering av förbrukningsdata direkt till ditt faktureringssystem på bara några klick – du slipper krångliga dataöverföringar och har inget behov av något tilläggssystem.

2) Du sparar pengar

 • Data i realtid ger dig grundläggande insikt för att du ska kunna optimera operativa uppgifter. 
  Detta gör det möjligt att prioritera underhållsarbete efter nödvändighet och ta itu med problem i tid.
 • Du får omedelbart ett meddelande via e-post/SMS i händelse av läckage, rörbrott eller andra oregelbundenheter. På så vis kan du agera snabbt och därmed minska både direkta och indirekta skador avsevärt.
 • Data från mätningar i realtid möjliggör rättvis och noggrann fakturering för de boende, baserat på den faktiska förbrukningen, istället för på uppskattningar. Det innebär att du kan spendera mindre tid på fakturering, vilket i sin tur innebär lägre administrativa kostnader.

3) Du sparar vatten

 • Kontinuerliga mätaravläsningar möjliggör omedelbar detektering av läckage, rörbrott och andra oregelbundenheter. Detta sänker avsevärt nivån av överdriven förbrukning och onödig vattenförlust.
 • Övervakning i realtid hjälper dig att hantera vattenförbrukningen i olika lägenheter och vid behov ta de åtgärder som krävs för att minska den.
 • Att slösa vatten i onödan ökar kostnaden för att bo i bostadskomplex. 
  Att ta itu med detta problem är fördelaktigt både för miljön, din hållbara profil och dina boende.

Det viktigaste är dock att din arbetsdag blir enklare

För att kunna förenkla ditt arbete behöver du de rätta verktygen. Genom att kombinera våra ultraljudsmätare med systemet READy kommer ditt arbete förenklas avsevärt. READy säkerställer de effektiva och tillförlitliga fjärravläsningarna som våra noggranna och tillförlitliga mätare behöver för att kunna nyttja sina data på bästa möjliga sätt.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6