Det är dags att ta farväl

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland byta perspektiv och släppa taget. Detta gäller även inom vattenmätning. Med teknik som ständigt förändras, är det den perfekta tiden att släppa taget om mekanisk mätning och välkomna fördelarna med smart mätning.

I flera år har mekaniska mätare varit det naturliga valet. Men i dagens digitala värld, där behovet av kommunikation och anslutningsbarhet ökar, räcker det inte längre att bara vara bra. Smart mätning är framtiden och fördelarna är många.

Ultraljudsmätaren har inga rörliga delar, till skillnad från dess mekaniska motsvarighet. Detta innebär att mätaren påverkas mindre av slitage, vilket säkerställer en hög och stabil noggrannhet genom hela sin livslängd. Förutom att mätaren möjliggör korrekt fakturering, förbättras även datakvaliteten.

I motsats till den mekaniska mätaren, har ultraljudsvattenmätaren fjärravläsningskapacitet som fungerar utan några tilläggstjänster. Detta bidrar inte bara till en avsevärd minskning av den tid det tar att samla in data. Det förbättrar även resursfördelningen i och med att du undviker felaktiga avläsningar och uppföljningar, du sparar tid och pengar som du kan lägga på mer värdeskapande aktiviteter och erhåller ett bredare spektra av data vilket gör att du kan tillhandahålla bättre service till dina kunder.

Slutligen möjliggör de intelligenta larmen i ultraljudsvattenmätarna effektiv detektering av läckage, rörbrott, returflöden osv. och minskar därmed mängden vattenförlust i ditt distributionsnät samt förhindrar intäktsförlust.

För att kunna tänka framåt och förbereda sig för framtiden måste man ibland släppa taget

Varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning.

Noggrannhet

Ultraljudsmätaren har inte några rörliga delar och påverkas därmed mindre av slitage. Detta innebär att den bibehåller en hög och stabil noggrannhet genom hela sin livslängd, vilket möjliggör korrekt fakturering och bättre datakvalitet.

Fjärravläsning

Fjärravläsning av ultraljudsmätaren kan minska tiden för datainsamling från flera veckor till ett par timmar. Det möjliggör noggrannmätdata, bättre resursfördelning och förbättrad kundservice.

Vattenförlust

Intelligenta larm i ultraljudsmätaren gör det möjligt för effektiv läckagedetektering och minskar mängden vattenförluster - ju snabbare ett läckage upptäcks och stoppas, desto mindre vatten går förlorat.

”Goodbye” är globalt

Är du redo att ta farväl?

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6